ICT & Informatievoorziening

Beta-versie van iSHARE beschikbaar

Op dinsdag 27 juni is weer een stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek. Jan Bert Schutrops, President Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, nam de beta-versie van iSHARE in ontvangst. Met dit afsprakenstelsel is het vanaf 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen.

Met het iSHARE-project wil de Topsector Logistiek samenwerking in de keten aanjagen, omdat zij van mening is dat er op dat terrein nog veel te winnen valt. Het ontbreken van overkoepelende afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie is een belemmering voor intensiever samenwerken in de keten.

“iSHARE is wat de sector nu nodig heeft. Met uniforme afspraken over identity en access management nemen we een belangrijke drempel voor verder samenwerken in de keten weg en creëren we kansen voor nieuwe business relaties. En dat is goed nieuws voor alle logistieke partijen en hun ICT-leveranciers. Ik ben dan ook blij met het resultaat tot zover en met de bijdragen van alle co-creatiepartners”, aldus Schutrops.

iSHARE: uniform, simpel en gecontroleerd data delen
Het iSHARE-afsprakenstelsel leidt tot één uniforme, simpele en gecontroleerde werkwijze waarmee partijen in de logistieke keten elkaar kunnen identificeren, authentiseren en autoriseren. iSHARE is een belangrijke bouwsteen voor het vertrouwensnetwerk dat het mogelijk maakt dat straks iedereen met iedereen data deelt. Ook met tot dusver onbekenden.

Organisaties die met hun eigen apps, websites, platformen of programma’s gebruik maken van iSHARE, voldoen aan de spelregels van het afsprakenstelsel. De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen.

Co-creatie: ontwikkeld en geaccordeerd door de logistieke sector zelf
De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het ontwikkelen van het afsprakenstelsel door een grote verscheidenheid aan logistieke partijen. Grote en kleinere organisaties, publieke en private partijen, vragers en aanbieders van data én softwareleveranciers hebben bijgedragen aan het co-creatieproces.

De komende maanden wordt het afsprakenstelsel in Proof of Concepts verder beproefd. Dat gebeurt al door bestaande co-creatiepartners, maar ook nieuwe partijen worden hiertoe uitgenodigd. Logistieke partijen en ICT-bedrijven die belangstelling hebben om iSHARE in de praktijk te beproeven, kunnen zich melden via info@ishare-project.org.

“Ik ben supertrots op de inzet van onze co-creatiepartners. Zij hebben het afsprakenstelsel afgelopen maanden concreet vormgegeven, en de eerste feedback van andere logistieke partijen toont aan hoezeer nut en noodzaak van iSHARE wordt gevoeld door de logistieke sector zelf”, aldus projectmanager iSHARE Mariane ter Veen.

Op weg naar brede adoptie
De resultaten van de Proof of Concepts leiden tot een verdere vervolmaking van het afsprakenstelsel. Aansluitend wordt de beta-versie vrijgegeven voor breder gebruik.

Over iSHARE
iSHARE is een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), – een initiatief van Topsector Logistiek – dat het mogelijk gaat maken dat straks iedereen met iedereen in de logistieke sector data deelt. Op een uniforme, simpele en gecontroleerde manier. Ook met tot dusver onbekende partijen.

Meer informatie: www.ishare-project.org

Geef de eerste reactie