Cross Chain Collaboration Center (4C)

Business case voor virtual pooling van grondstoffen

De chemische sector kan miljoenen euro’s besparen en de CO2-uitstoot flink terugdringen. Dat stelt Kelly Klawer vast in een nieuw businessmodel voor de chemische industrie.

Partijen in de chemische sector kunnen hun CO2-uitstoot en supply chain risico’s flink reduceren én tegelijk de transportkosten met miljoenen euro’s terugdringen. Om deze win-winsituatie te realiseren moeten ze samenwerken. Dat blijkt uit de scriptie van Kelly Klawer voor haar Masteropleiding Operations Management & Logistics (OML) aan de TU Eindhoven. Klawer deed haar onderzoek bij Shell Chemical Europe in Rotterdam. Zij beschrijft een nieuw businessmodel voor horizontale samenwerking door deling van voorraden, transport en opslaglocaties. Haar afstudeeropdracht, die werd beloond met de Dow Chemical Master Thesis Award, werd uitgevoerd in het kader van het Dinalog project 4c4chem, dat als doel heeft om transportstromen in Europa te verminderen.

Commodity styreen
Het ontwikkelde businessmodel en het optimalisatiemodel om de bijbehorende businesscase door te rekenen is toepasbaar op allerlei (chemische) commodities. Samenwerking voor ruwe basismaterialen biedt volgens Klawer extra potentieel, omdat ze niet uniek zijn en dus goed inwisselbaar. Klawer heeft de modellen in een casestudy toegepast op de commodity styreen. “Dit product zorgt voor stromen van bijna twee miljoen ton over Europa.” Met besparingen van twee miljoen euro over vier partijen en geraamde kosten van 1,2 miljoen euro per jaar, is styreen alleen niet voldoende om de onderzochte samenwerking tot stand te krijgen.

De toekomst
De verwachting is dat de zes procent besparingen die bij styreen mogelijk zijn, ook gehaald kunnen worden bij andere basisgrondstoffen. “De kosten van een onafhankelijke entiteit zullen slechts marginaal stijgen. Een voorzichtige schatting is daarom dat de besparingen, wanneer wordt samengewerkt voor zo’n tien commodities, kunnen oplopen tot zestig miljoen euro.” Deze resultaten zijn alleen mogelijk als de bedrijven in de sector bereid zijn alles te delen: voorraden, transport en opslaglocaties. “Vertrouwen is dus essentieel en dat kan alleen als dit wordt aangestuurd door een onafhankelijke partij. Dat is ook nodig uit mededingingsoogpunt.”

Samenwerkingsinitiatief
Klawer is onder meer tot deze conclusie gekomen door de businessmodellen te analyseren van verschillende partijen die een gerelateerde vorm van horizontale supply chain samenwerking toepassen: SkyTeam, Tri-Vizor (een ketenregisseur), ARG (een pijplijneigenaar) en het Clearing House project, een eerder samenwerkingsinitiatief in de chemische industrie. Zij heeft elementen vertaald naar de chemische commodity industrie. Dinalog zet het project voort. Klawer is er niet meer bij betrokken, zij werkt inmiddels bij Ortec als junior consultant in de olie- en chemische industrie.

Terug naar stap 3 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie