Call open: Zero-emissie binnenvaart (NWA)

Zero-emissie binnenvaart (NWA)

Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) draagt bij aan de transitie naar een emissievrije binnenvaart. Dit wordt gedaan door samen met de binnenvaartsector duurzame businessmodellen en handelingsperspectieven te ontwikkelen voor alle partijen in de binnenvaartketen.

Met praktijkgerichte inzichten en perspectieven wil het programma inzichtelijk maken wat de transitie naar zero-emissie vraagt van de verschillende partners in de binnenvaartketen, zoals schippers, verladers en financieringsinstellingen. Deze transitie wordt mogelijk gemaakt door nieuwe en bestaande kennis met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt er nieuwe kennis ontwikkeld over de wijze waarop de transitiedoelstellingen in de praktijk kunnen worden gerealiseerd.

Het programma richt zich op inzichten in de kansen, knelpunten, nieuwe beleidsperspectieven en op nieuwe duurzame businessmodellen. Het consortium, waarvan de aanvraag wordt toegewezen, moet deze inzichten en perspectieven uitwerken in een living lab. Het consortium werkt inter- en transdisciplinair, hanteert verschillende onderzoeksaanpakken (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) en is kennisketenbreed.

Deze call for proposals is gelanceerd in de zomer van 2021. Voor deze call for proposals is een budget van € 2.865.000 beschikbaar. Uit dit budget kan een onderzoeksproject worden gefinancierd van minimaal €2.500.000 en maximaal €2.865.000. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang: de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. De maximale looptijd van het voorgestelde project is zes jaar.

Klik hier voor meer informatie

Bron: NWO

Geef de eerste reactie