Duurzaamheid

Circulaire economie biedt kansen voor logistiek ondernemers

Voor ondernemers in de circulaire economie en logistiek vindt op 31 oktober 2019 in Woerden de werkconferentie ‘Logistiek in de Circulaire Economie’ plaats. Centraal staat de vraag: ‘Hoe maken we logistieke concepten behapbaarder in de transitie naar een circulaire economie?’ Tijdens co-creatiesessies gaat u aan de hand van praktijkcases aan de slag met de rol van logistiek in de circulaire economie. Laat u inspireren om ook actie te ondernemen en meld u nu aan.

De werkconferentie vindt plaats van 10:00 tot 18:00 uur bij KAS evenementenlocatie, een creatieve omgeving met uitzicht over de oude binnenstad van Woerden. TKI Dinalog organiseert de werkconferentie samen met Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Lectorenplatform Logistiek (LOGITIMO), Het Groene Brein en Stichting Transactieland.

Programma op hoofdlijnen:

Plenaire start over de rol van de logistiek in de circulaire economie:
– Wat gebeurt er al in deze transitie?
– Welke rol pakken kennisinstellingen en bedrijfsleven op dit moment?

Co-creatie sessies aan de hand van praktijkcases:
– Waar lopen ondernemers tegenaan in de transitie naar de circulaire economie?
– Maar ook; wat zijn de successen die al worden geboekt?

Praktijkcases worden besproken aan de hand van de volgende thema’s:

Service logistiek: In de circulaire economie zullen consumenten bij meer producten niet langer betalen voor bezit maar voor gebruik: dit betekent dat er meer onderhoud, reparatie en andere service nodig is. Het is een bekende logistieke uitdaging om dit slim en duurzaam te organiseren.

Ketenregie: In een circulaire economie worden bedrijven in een waardeketen meer afhankelijk van elkaar, waardoor er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn. De logistieke sector is ervaren met het denken in ketens en netwerken en is bekend met de rol van ketenregisseur. Deze rol kan worden toegepast om partijen in een circulaire waardeketen slim te laten samenwerken.

Stadslogistiek: De circulaire economie vraagt om hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Dit betekent dat er nieuwe eisen zullen worden gesteld aan inzameling van afgedankt producten en materialen. Dit heeft consequenties voor de frequentie, intensiteit en modules binnen de stadslogistiek.

Informatie- en Materiaalstromenmanagement: In de circulaire economie worden materiaalstromen en informatiestromen meer en meer aan elkaar gekoppeld. Zo weet men altijd waar materialen zijn en of er kansen zijn transport van verschillende ketens slim te combineren. Deze kennis biedt kansen om circulaire ketens te optimaliseren door retourlogistiek slim in te richten, beschikbare reststromen te identificeren en meer (invloed op) kwaliteit te kunnen leveren tijdens transport.

Tot slot concluderen we waar de behoeftes zitten:
– Is er nog nieuwe kennis nodig?
– Welke beleidsaanpassingen kunnen helpen in de transitie?
– Hoe inspireren we de sector om actief stappen te zetten?

Geef de eerste reactie