Cross Chain Collaboration Center (4C)

Concurrentiepositie Schiphol versterkt met forse investering in open IT-platform

Uitwisseling van actuele informatie over zendingen, vervoersmiddelen en locaties wordt steeds belangrijker in de logistiek. Dat geldt zeker voor luchtvracht. Daarvoor is een open informatieplatform essentieel. Bovendien eisen overheden steeds meer informatie. Daarom is besloten het bestaande informatieplatform van Cargonaut te moderniseren. Hiermee is een investering van zo’n 2 miljoen euro gemoeid.

De helft van de investering van 2 miljoen komt uit een subsidie van de ‘Topsector Logistiek’. De andere helft wordt opgebracht door Douane, Logius, ACN (Air Cargo Netherlands) , Schiphol Group en Cargonaut zelf. Zij willen met de investering de concurrentiepositie van Schiphol versterken en daarmee van alle marktpartijen op Schiphol en de overheid.

Voorbeeldfunctie
Sinds 1986 wordt op Schiphol gewerkt met het community informatieplatform van Cargonaut. Aanvankelijk gericht op berichtenuitwisseling tussen partijen, is het platform in de loop der jaren complete processen gaan ondersteunen die de aan- en afvoer van goederen op Schiphol verbeteren en versnellen. Voorbeelden hiervan zijn DGVS (Documentloos Goederen VolgSysteem), eCargoReceipt, ScanLog en eLink. Deze ‘community apps’ ondersteunen processen die tussen partijen onderling (inclusief overheid) zijn overeengekomen, veelal ook in ACN-verband, dan wel in publiek-private samenwerkingsverbanden (protocollen). De samenwerking die nodig is om dit te realiseren wordt elders in de wereld als uniek gezien en krijgt steeds meer navolging op andere luchthavens.

“Het delen van data in de logistieke sector is essentieel om onze concurrentiekracht verder te versterken”, Michiel Haarman, programmanager NLIP, Topsector Logistiek

Concurrentie vereist samenwerking

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo waarmee de sterke en innovatieve positie van Schiphol geen vanzelfsprekendheid meer is. Goede samenwerking, goed georganiseerde processen en maximale ondersteuning met behulp van de modernste middelen op ict-gebied zijn de sleutels voor versterking van de concurrentiepositie van Schiphol en dus van alle marktpartijen die daarbinnen actief zijn, inclusief de overheid.

Veilig en open IT-platform

Er zijn steeds meer IT-leveranciers met goede oplossingen voor partijen die actief zijn in de luchtvracht. Deze applicaties hebben echter wel behoefte aan actuele informatie over zendingen, vervoersmiddelen en locaties die ze van het community informatieplatform nodig hebben. Een veilig en open IT-platform die deze informatie betrouwbaar, volledig en actueel beschikbaar stelt, is hierbij gewenst. Een platform waarmee partijen en hun leveranciers zelf sneller kunnen ontwikkelen.

Eisen Brussel
Ook vanuit Brussel worden eisen gesteld aan douaneprocessen, protocollen en ict-systemen. Recent zijn daar bij gekomen de invoering van het WCO (World Customs Organization)-datamodel en de introductie van een nieuw overheidsloket ‘Air Single Window’. De Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk samenwerken met de industrie en haar community informatieplatformen om ervoor te zorgen dat processen en hergebruik van functies en informatie geïntegreerd plaatsvinden. Al deze ontwikkelingen maken het nodig dat er in de komende 2 jaar zo’n 2 miljoen Euro geïnvesteerd zal moeten worden om het community informatieplatform en applicaties te vernieuwen en alle gebruikers ervan in staat te stellen om gebruik te maken van de meest moderne en betrouwbare middelen. Grootschalige informatiedeling staat als uitdaging voor de deur.

Bron: Cargonaut.nl

Geef de eerste reactie