Duurzaamheid

De stuwende kracht van de coronacrisis

De crisis dwingt bedrijven om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen

Als het er in crisissituaties op aankomt, laten wij ons dan van onze goede of slechte kant zien? Is het ieder voor zich of werken we dan juist samen? Maaike de Bruijn (docent sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg) deelt haar visie op dit vraagstuk. Samen met evofenedex werkt zij aan het project Compose waarin horizontale samenwerking centraal staat.

Paniek
Buspassagier Rinke liet tijdens de tramaanslag in Utrecht vorig jaar meerdere mensen voor gaan en ontsnappen, voordat hij zelf door het kapot getrapte raam klom. Passagiers van het vliegtuig dat in 2009 een noodlanding moest maken in de Hudson-rivier in New York hielpen elkaar met uitstappen, kropen niet in paniek over elkaar heen in een verwoede poging zo snel mogelijk bij de nooduitgang te zijn. En op dit moment sporen oudere dames via Facebook hun quiltende vriendinnen aan om mondkapjes te naaien voor het lokale verzorgingstehuis. Deze voorbeelden tonen ons dat mensen sociaal en behulpzaam zijn, ook in tijden van nood. Het lijkt er zelfs op dat we juist socialer worden in tijden van nood. Maar waarom is dat zo?

Groepsdynamica
Om die vraag te beantwoorden moeten we ons afvragen waarom mensen elkaar überhaupt opzoeken en met elkaar samenwerken. Onderzoekers binnen de groepsdynamica, het wetenschappelijke veld dat zich richt op de studie van groepen, wijzen op meerdere redenen die tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn. Zo hebben wij simpelweg de behoefte aan contact, aan steun, en aan het delen van de dingen die ons bezighouden. Daarnaast zoeken we elkaar ook op voor informatie en voor de middelen, materieel of immaterieel, die we elkaar kunnen bieden.

Chaos
Elk van deze redenen voor groepsvorming is in grote mate van toepassing in tijden van crisis en onzekerheid. De huidige crisis rondom COVID-19, oftewel het coronavirus, is er een van grote onzekerheid. Niemand, zelfs de meest geleerde virologen, weten niet hoe de komende maanden eruit gaan zien. Ondertussen zitten wij maandenlang grotendeels thuis en kunnen we ons werk niet normaal uitvoeren.We willen de boel zo veel mogelijk draaiende houden, maar we weten niet altijd hoe. Zo worden we door de situatie gedwongen om af te wijken van de gebruikelijke routines, om ons flexibel op te stellen en om op zoek te gaan naar de mogelijkheden die we nog wel hebben. Onzekerheid leidt tot chaos, maar ook tot creativiteit.

Innovatie
Als docent aan de universiteit van Tilburg is Maaike op dit moment gedwongen om op zoek te gaan naar manieren waarop ze haar werk op afstand kan blijven uitvoeren. Cursussen moeten acuut omgebouwd worden naar een digitale variant. Dit dwingt om te zoeken naar nieuwe technieken, en tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Kortom, het dwingt tot innovatie.

Samenwerking
Op eenzelfde manier zijn verladers op dit moment gedwongen om nieuwe transportroutes te vinden. Of moeten zij omgaan met het grote aantal online bestellingen. Maar er ontstaan ook onverwachte samenwerkingsverbanden die vroeger ondenkbaar waren. Zo heeft FrieslandCampina, samen met de andere spelers in de zuivel de handen ineen geslagen om de Nederlandse supermarkten te kunnen blijven bevoorraden. En zijn er ook initiatieven gestart om personeel collegiaal in en uit te lenen. Ook in de land-en tuinbouw zien we een zelfde soort initiatief om zo de voedselvoorziening te garanderen tijdens deze crisis.

De situatie dwingt bedrijven om op zoek te gaan naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Wellicht zijn deze mogelijkheden helemaal niet nieuw en stonden ze al jaren tot onze beschikking. Wat wel nieuw is, is de huidige situatie die ons dwingt om ernaar te zoeken en er voor open te staan. Hoe vervelend de coronacrisis ook is, er komen ook goede ontwikkelingen uit voort. Nieuwe contacten. Nieuwe samenwerkingsverbanden. Nieuwe kennis. Het is mijn hoop dat we de innovatie van deze maanden blijven gebruiken, ook wanneer we weinig meer hebben te vrezen van het coronavirus. Laten we de crisis gebruiken als een stuwende kracht voor innovatie.

Een goed gesprek over samenwerking in de supply chain?
Wil je weten hoe samenwerking met andere partijen jouw supply chain kan ondersteunen? Maak dan een afspraak met onze supply chain specialisten Stefan Heeringa en Nanne Schriek.

Bron: Evofenedex.nl

Geef de eerste reactie