Cross Chain Collaboration Center (4C)

De Zorg migreert – Hoe ziet de zorglogistiek er in de toekomst uit

Reserveer alvast in uw agenda!
Vrijdag 15 juni 9.30 – 13.00 uur – regio Utrecht
De Zorg migreert – Hoe ziet de zorglogistiek er in de toekomst uit

Het Nederlandse zorgstelsel is in volop ontwikkeling en behoort nog steeds tot één van de beste in de wereld. Dit heeft kwalitatief hoogwaardige zorg opgeleverd, maar hiermee zijn ook hoge kosten gemoeid. Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is de migratie van de zorg. Op persoonsniveau van professional naar patiënt; op instituutsniveau van intramuraal naar extramuraal; en op producten- en dienstenniveau van zorg (care) naar heuse cure en vooral preventie.

Deze migraties vergen nieuwe businessmodellen en nieuwe logistieke concepten die daarbij passen. De topsectoren Logistiek (via TKI Dinalog) en Life Sciences & Health (via Holland Health) hebben op 1 december 2017 een ronde tafel georganiseerd om het gesprek te starten over nieuwe logistieke concepten in de zorg. Dit heeft onder andere een aantal toekomstbeelden opgeleverd.

Op vrijdag 15 juni geven we vervolg aan deze sessie. We willen de toekomstbeelden toetsen, aanscherpen, concreter maken. Daarnaast zijn er inmiddels verschillende mogelijkheden om projecten te starten met financiële ondersteuning vanuit de Topsector Logistiek / TKI Dinalog. Deze mogelijkheden bespreken we ook en we verwachten in de bijeenkomst zinvolle verbindingen te maken tussen partijen uit de zorg en uit de logistiek om gezamenlijk deze projecten vorm te geven.

Samengevat. Op vrijdag 15 juni van 9.30 – 13.00 uur
• Bespreken we de toekomst van de zorglogistiek
• Verbinden we bedrijven en kennisinstellingen in de zorg en logistiek
• Bieden we ondersteuning voor innovatieve projecten

Meer informatie volgt volgende week. U kunt zich alvast HIER aanmelden.

Geef de eerste reactie