Cross Chain Collaboration Center (4C)

Vrijdag 15 juni – Bijeenkomst De Zorg migreert

Vrijdag 15 juni 9.30 – 13.00 uur – BCN Utrecht, Daltonlaan 100, Utrecht
De Zorg migreert – Hoe ziet de zorglogistiek er in de toekomst uit

Het Nederlandse zorgstelsel is in volop ontwikkeling en behoort nog steeds tot één van de beste in de wereld. Dit heeft kwalitatief hoogwaardige zorg opgeleverd, maar hiermee zijn ook hoge kosten gemoeid. Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is de migratie van de zorg. Op persoonsniveau van professional naar patiënt; op instituutsniveau van intramuraal naar extramuraal; en op producten- en dienstenniveau van zorg (care) naar heuse cure en vooral preventie.

Deze migraties vergen nieuwe businessmodellen en nieuwe logistieke concepten die daarbij passen. De topsectoren Logistiek (via TKI Dinalog) en Life Sciences & Health (via Holland Health) hebben op 1 december 2017 een ronde tafel georganiseerd om het gesprek te starten over nieuwe logistieke concepten in de zorg. Dit heeft onder andere een aantal toekomstbeelden opgeleverd die u terug kunt vinden in onderstaand verslag.

Op vrijdag 15 juni geven we vervolg aan deze sessie. We willen de toekomstbeelden toetsen, aanscherpen, concreter maken. Daarnaast zijn er inmiddels verschillende mogelijkheden om projecten te starten met financiële ondersteuning vanuit de Topsector Logistiek / TKI Dinalog. Deze mogelijkheden bespreken we ook en we verwachten in de bijeenkomst zinvolle verbindingen te maken tussen partijen uit de zorg en uit de logistiek om gezamenlijk deze projecten vorm te geven.

Programma

 • 9.30 – Ontvangst
 • 9.45 – Opening en aanleiding van de sessie
  • Albert Veenstra en Bas van Bree – TKI Dinalog
 • 10.00 – Concrete ambitie in de praktijk gebracht – De zorghub van de toekomst
  • Freek Boele (Logistiek makelaar Stedendriehoek) en Andries Melchers (Stichting Lucrum)
 • 10.30 – Richtingen voor onderzoek zorglogistiek
  • Rik Poulus en Hans Quak (TNO)
 • 10.45 – Aanscherping toekomstbeelden
  • Interactieve setting met discussie over de toekomst in zorglogistiek
 • 11.15 – Pauze
 • 11.30 – Weet wat er speelt!
  • Gelegenheid voor deelnemers om hun diensten, onderzoek, kansen etc gericht op zorglogistiek te pitchen
 • 12.00 – Met elkaar in gesprek
  • Matchmaking op basis van presentaties en pitches
 • 12.30 – Plenaire afsluiting en lunch

Samengevat. Op vrijdag 15 juni van 9.30 – 13.00 uur
• Bespreken we de toekomst van de zorglogistiek
• Verbinden we bedrijven en kennisinstellingen in de zorg en logistiek
• Bieden we ondersteuning voor innovatieve projecten

Meer informatie volgt volgende week. U kunt zich alvast HIER aanmelden. U kunt bij aanmelding aangeven of u een pitch wil houden over uw activiteiten/onderzoek/diensten/visie/etc.

Laat de reactie zien