Cross Chain Collaboration Center (4C)

Doe mee CIRCO track medische producten en kom 9 september naar de informatiebijeenkomst

Medische eenmalige producten, zoals mondkapjes, handschoenen en verpakkingen worden op grote schaal toegepast in de medische sector, des te meer in de huidige coronatijd. Tijdens de nieuwe driedaagse CIRCO-track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. 

Voorafgaand aan deze driedaagse track wordt op 9 september een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitdagingen in kaart te brengen en te bepalen welke ketenpartijen er voor de driedaagse track moeten worden uitgenodigd. U wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met bedrijven en ontwerpers. U ontwikkelt een lange termijnvisie met een concreet plan om direct te kunnen starten.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met Federatie NRK om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Deze track wordt georganiseerd voor zorginstellingen en professionals die gebruik maken van medische disposables, producenten die ze ontwerpen en produceren, de groothandel in medische disposables en ketenpartners die medische reststromen inzamelen en verwerken. Wij als TKI Dinalog willen graag onze achterban informeren en vragen om bij interesse deel te nemen.

Helaas zijn de meeste producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Jaarlijks geven we in Nederland circa 5 miljard euro uit aan geneesmiddelen. Hiervan wordt jaarlijks voor tenminste 100 miljoen euro ongebruikt weggegooid, waarvan 40 procent onnodig in de afvalbak verdwijnt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Programma 2020
9 september Informatiebijeenkomst

Driedaags ontwikkeltraject
17 september Initiatie workshop 1
1 oktober Ideate workshop 2
13 oktober Implement workshop 3

Voor wie?
Deze track wordt georganiseerd voor:
– Zorginstellingen en professionals die gebruik maken van medische disposables
– Producenten die medische disposables ontwerpen en produceren
– Groothandel in medische disposables
– Ketenpartners die medische reststromen inzamelen en verwerken.

Meer informatie en aanmelden
Download de flyer voor alle informatie over de CIRCO track medische disposables. Lees ook het uitgebreide nieuwsbericht op de website. Of neem contact op met Martin van Dord, vandord@nrk.nl voor meer informatie of om aan te melden.

Geef de eerste reactie