Duurzaamheid

Hoe de Topsector Logistiek bijdraagt aan een veilig Europa

Hoe behouden we een veilig Europa? Dat is zeker in deze tijd een actueel vraagstuk. En alhoewel je hierbij niet direct denkt aan de Topsector Logistiek, levert deze toch een enorm belangrijke bijdrage. Door de initiatieven vanuit de Topsector hebben we nu immers het centrale Europese warehouse, OneLogistics, voor alle F-35’s en alle F135 motoren in Europa in Nederland kunnen vestigen. En met behulp van de Topsector draagt OneLogistics nu zorg voor een vlekkeloze logistieke operatie naar volle tevredenheid van het Internationale Programma Managementbureau (Joint Program Office) dat is gehuisvest in het Pentagon.

Complexe supply chain

Nu de spanningen in het Oosten toenemen en er meer troepen en operaties zijn verplaatst naar de Europese oostgrens, neemt de dikte van de supply chain vanuit de VS naar Nederland, en vervolgens naar de eenheden in Oost-Europa, behoorlijk toe. Met de aanwezigheid van een gecentraliseerde Europese voorraad kunnen eenheden in Europa sneller beschikken over de benodigde onderdelen voor het onderhoud en daardoor meer vliegtuigen tegelijkertijd inzetten.

Het ontvangen, opslaan en distribueren van deze onderdelen is zeker geen sinecure. Het betreft immers militaire goederen, die soms wel en soms niet onder diverse compliance- en douaneregelingen kunnen worden in- en doorgevoerd. Al met al betreft dat een complexe logistieke operatie die door OneLogistics wordt aangestuurd.

OneLogistics

Het was Rene de Koning die in 2009 het initiatief nam tot de ontwikkeling van dit bedrijf. Met de expliciete kennis van de Topsector Logistiek, opgebouwd uit de eigen actielijnen cross chain control centers, trade compliance en border management en service logistiek, en in samenwerking met Gordian Logistic Experts kon OneLogistics het bid winnen en zich ontwikkelen tot wat het nu is: een 4PL Logistiek Dienstverlener die alle logistieke aspecten van de F-35/F135 onderhoud- of service supply chain uit handen neemt van het Internationale Programma Managementbureau en de Amerikaanse Supply Chain Managers.

Fourth-party logistics, ook wel 4PL genoemd, is een operationeel model waarin een bedrijf zijn volledige supply chain management en logistiek uitbesteedt aan één externe dienstverlener. In tegenstelling tot een externe (3PL) provider, die toezicht houdt op een deel van de supply chain-activiteiten voor een bedrijf, is een 4PL-provider meestal het enige aanspreekpunt voor supply chain management. Deze provider heeft een breder scala aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheren van middelen, technologie en infrastructuur en het bieden van strategische inzichten en management.

OneLogistics biedt warehousing-, douane, compliance-, transport-, reverse logistics-, packaging-, inventory- en performance management, allemaal vanuit de Control Tower gedachte waarin 3PL’s en andere service providers worden aangestuurd voor de dagelijkse operaties. OneLogistics is zo steeds in staat om de beste en best passende dienstverleners in te huren voor specifieke behoeften van klanten zowel binnen als buiten het F-35 programma; maatwerk om de supply chain van de klanten optimaal te laten werken.

Samenwerking

Zo is de warehousing, middels een innovatief samenwerkingsmodel, ondergebracht bij Defensie op de Vliegbasis Woensdrecht. De Luchtmacht is dus niet alleen de gebruiker van het F-35 vliegtuig, maar wordt feitelijk ook ingezet om de F-35 Europese warehousing in het streng beveiligde militaire warehouse te realiseren. Ook voor de Nederlandse luchtmacht is dit een innovatief samenwerkingsmodel dat zij nog niet eerder op deze wijze hadden toegepast. De samenwerking tussen Defensie en OneLogistics loopt derhalve erg goed.

Naast Gordian en de Topsector Logistiek heeft ook het bedrijf Ilias Solutions een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van OneLogistics. Zij waren in staat om snel een passend ERP-systeem te leveren waar de bedrijfsvoering van de OneLogistics Control Tower op is gebaseerd. De keuze viel al snel op Ilias vanwege hun bekendheid in de Defensie-industrie. Naast hun opgebouwde ervaring bij de Belgische Luchtmacht hebben zij o.a. ook de bouwer van de F-35, Lockheed Martin, als één van hun klanten waardoor zij de specifiek gebezigde taal al direct eigen waren.

Doorontwikkeling

Is OneLogistics dan al helemaal uitontwikkeld? Neen, dat zeker niet. Het concept staat als een huis en wordt inmiddels ook aangeboden aan andere (Amerikaanse) Aerospace & Defense leveranciers,  en aan internationale Life Sciences & Health bedrijven. Hun goederen vereisen immers ook hoge standaarden voor wat betreft veiligheid, tracking & tracing e.d. én voor velen van hen is en blijft de Europese markt een complex geheel van veel landen met nog steeds veel eigen regels en procedures – precies datgene waar OneLogistics in is gespecialiseerd. Hierdoor kan OneLogistics haar dienstverlening dan ook aanbieden en internationale veeleisende klanten in deze complexe Europese regio ontzorgen.

Zonder de Topsector Logistiek was OneLogistics nog lang niet zover geweest. Concepten als 4PL, control towers, condition based logistics e.d. zijn inmiddels volledig binnen OneLogistics geïntegreerd en worden nog steeds verder doorontwikkeld. De opgebouwde kennis wordt gedeeld met het gehele ecosysteem van de Topsector Logistiek. Regelmatig wordt er nog kennis vergaard en waar mogelijk gedeeld met Nederlandse Universiteiten en andere geïnteresseerden.

Tekst Jürgen Donders, Partner bij Gordian Logistic experts B.V. en COO van OneLogistics

Geef de eerste reactie