Supply Chain Finance

Hoe overleeft de groothandel?

Alles verandert: de markt, de klant, business modellen en daarmee de toegevoegde waarde die groothandels bieden. Wanneer groothandels nieuwe technologieën en strategieën adopteren zien zij hun positie in de markt verbeteren. Tijdens het door Unit 4 georganiseerde Kennisevent voor de Groothandel stond de vraag centraal op welke wijze groothandels zich kunnen en moeten aanpassen aan de veranderende markt om te kunnen overleven.

Martijn Siebrand en Coen de Lange van Dinalog gaven in verschillende kennissessies de aanwezige groothandelaren meer inzicht in innovatie en ondernemerschap in de logistieke sector en de gevolgen en kansen voor de positie van groothandels in de keten.

In een inspirerende sessie presenteerde Martijn Siebrand, programma manager Supply Chain Finance, de mogelijkheden van Supply Chain Finance voor het vergroten van de financiële armslag van groothandelaren. Via nieuwe vormen van ketenfinanciering kunnen groothandelaren bovendien meer toegevoegde waarde bieden en hun positie in de keten behouden en versterken.

Coen de Lange, programma manager MKB, ging in zijn presentatie in op het belang van samenwerking tussen verschillende partijen in de keten en het delen van data met andere bedrijven om gezamenlijk het logistieke proces te kunnen verbeteren. Uit de reacties uit de zaal bleek dat groothandels hier nog een aantal stappen kunnen en moeten maken. Coen de Lange: “Bij deze roep ik groothandelaren nogmaals op tot het opzetten van innovatieve verbeterprojecten. Wij denken hier graag bij mee.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen de Lange, delange@dinalog.nl of Martijn Siebrand, Siebrand@dinalog.nl

Geef de eerste reactie