ICT & Informatievoorziening

Hogeschool Rotterdam start groot onderzoek deellogistiek

Onder projectnaam Sharing Logistics doet Hogeschool Rotterdam – samen met andere onderwijsinstellingen en praktijkpartners – van september 2019 tot april 2021 een groot onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende ontwikkeling in de logistieke sector. Binnen het project wordt toegepast onderzoek gedaan naar de mate waarin logistieke concepten die zijn gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2 en stikstof (N2) en aan het verhogen van de efficiency binnen de sector. Ondernemers in de logistiek kunnen zich nog aanmelden voor deelname. Deelnemende bedrijven krijgen van studenten een advies op maat hoe zij hun rendement kunnen verhogen, kosten verlagen en uitstoot reduceren. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door TKI Dinalog en omvat meerdere deelprojecten binnen vijf focusgebieden: stadsdistributie, bouwlogistiek, transport & warehousing, zorglogistiek en servicelogistiek. Smart ICT en human capital lopen als een rode draad door alle deelprojecten. De praktijkpartners zijn Bouwend Nederland, Evofenedex, GroenCollect, KennisDC Logistiek, Nedcargo, OSI Global Supply Chains en TLN.

Aanleiding
De klimaatverandering, klimaatafspraken van Parijs en CO2-doelstelling van de Europese Unie vergroten de noodzaak om versneld oplossingen te onderzoeken, ontwikkelen en implementeren die kunnen bijdragen aan het realiseren ervan. Voor Nederland is dit vertaald in NWA-route 016 (TNO 2018), die stelt dat, naast gebruikmaken van efficiëntere transportmiddelen en voertuigen met een lage CO2-uitstoot, de logistieke sector ook dringend op zoek moet naar andere manieren om de CO2-intensiteit van haar activiteiten significant te reduceren.

Bedrijven in de logistiek die al zijn gestart met het toepassen van de deeleconomie in hun bedrijfsvoering boeken veelbetekenende resultaten, zoals een hogere beladingsgraad (+15%), lagere transportkosten (-15%) en lagere CO2-uitstoot (-20-25%). Ondanks het feit dat de voordelen van deeleconomie voor de sector duidelijk zijn, is de realiteit dat dergelijke vernieuwende logistieke concepten nog slechts mondjesmaat worden toegepast.

Onderwijs en partners
Gedurende 20 maanden (september 2019 tot april 2021) gaan logistiekstudenten en -docenten van drie instituten van Hogeschool Rotterdam binnen de vijf focusgebieden met uiteenlopende projecten aan de slag, onder regie van RDM Centre of Expertise en met support van Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Naast Hogeschool Rotterdam doet ook Breda University of Applied Sciences mee aan het onderzoek, dat als praktijkpartners Bouwend Nederland, Evofenedex, GroenCollect, KennisDC Logistiek, Nedcargo, OSI Global Supply Chains en TLN heeft. De uitvoering van het onderzoek is volledig geïntegreerd in het curriculum van de betrokken onderwijsinstellingen, net zoals de uitkomsten van het onderzoek dat zullen worden.

Resultaten
Eén van de gewenste resultaten van Sharing Logistics is bewustzijn creëren in de logistieke sector van de manier waarop de deeleconomie effect zal hebben op de sector als geheel. Dit verwachten de partners te bereiken door het publiceren van artikelen en het organiseren van kennissessies en seminars. Daarnaast hebben zij zich ten doel gesteld ten minste 50 logistieke bedrijven te adviseren – door middel van specifieke thesisopdrachten – over wat de deeleconomie voor individuele bedrijven kan betekenen op het gebied van CO2- en N2-reductie, efficiencyverbetering en nieuwe verdienmodellen.

Meer informatie
Geïnteresseerden in deelname aan het project kunnen contact opnemen met projectleider Pieter Verschoor via p.c.j.verschoor@hr.nl of 06 – 11 124 124.

Geef de eerste reactie