Human Capital

Human Capital: Learning communities als innovatieversneller (KIC)

Learning communities zijn leer-werkpraktijken waar vorm wordt gegeven aan innovatieve ontwikkelingen door  professionals uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector samen te laten werken. Op deze manier wordt onderzoeken, werken, innoveren en leren aan elkaar verbonden en dragen learning communities bij aan maatschappelijke uitdagingen en economische groei. Het is daarom van belang meer kennis te ontwikkelen over de werkzame elementen van learning communities.

Doel en doelstellingen

De call Human capital: learning communicaties als innovatieversneller, heeft als doel nieuwe kennis te verwerven over de optimale ontwikkeling en inzet van learning communities zodat het samenspel van werken en leren leidt tot innovatie. Learning communities faciliteren verbinding tussen onderzoek, werken, innoveren en leren en zijn daarmee een belangrijke factor in de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ontwikkeling en transformatie is voor de Nederlandse beroepsbevolking dagelijks aan de orde. Een versterkt human capital in Nederland is nodig om antwoord te vinden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen aan te gaan en om economische groei blijvend te stimuleren.  Deze call richt zich op bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde learning communities. De te onderzoeken learning communities dienen in tenminste één van de drie volgende contexten actief te zijn:

  • Energietransitie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • ICT

Onderzocht moet worden:

  • Hoe werken, leren én innoveren een logisch onderdeel uit kunnen maken van een learning community;
  • Op welke manier een learning community idealiter ingericht wordt;
  • Hoe daarbij de verbinding gelegd wordt tussen leren en innoveren.

Daarnaast beoogt de call inzicht te verwerven in de manieren waarop learning communities het individueel leervermogen, het collectief leervermogen en het leervermogen van organisaties versterken.

Begin 2021 organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst waar geïnteresseerden kunnen kennismaken en (eerste) stappen kunnen zetten het consortium vorm te geven. Verdere informatie over de invulling en planning van matchmakingsactiviteiten voor deze call zal bekend worden gemaakt via deze website en de NWO nieuwsbrieven.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: NWO

Geef de eerste reactie