ICT & Informatievoorziening

Impuls voor zelforganiserende logistiek

Consortia van onderzoekers en private en/of publieke partners kunnen bij het TKI Dinalog via NWO financiering aanvragen voor toegepast, onafhankelijk onderzoek op het gebied van zelforganisatie in de logistiek.

Waarvoor
De lange termijnvisie van het ETP Alice veronderstelt dat alle logistiek op termijn (2050) self-organising zal worden op de manier waarop het internet nu al werkt: alle verzenders en ontvangers zijn op dezelfde manier verbonden, en de routering en behandeling van lading is gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Om dit te bereiken moet een belangrijke slag worden gemaakt in het koppelen van intelligentie aan de ladingeenheid waarin goederen worden vervoerd. Het doel van deze call is een proof-of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereid op het Physical Internet.

Voor wie
Aanvragers zijn onderzoekers met een bezoldigde aanstelling aan een Nederlandse universiteit, door NWO erkende onderzoeksinstelling, hogeschool, TO2-instelling of TNO. De hoofdaanvrager is minimaal gepromoveerd en/of hoogleraar. In geval de hoofaanvrager van buiten een universiteit afkomstig is, dient deze aantoonbaar te beschikken over voldoende ervaring op het betrokken onderzoeksgebied en met het begeleiden van onderzoek.

Wat aanvragen
De aan te vragen financiering bij NWO bedraagt maximaal €  400.000 per project. De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan drie jaar. De einddatum van een project is uiterlijk 1 november 2021.

Er kan financiering worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het project moeten worden gemaakt. Er moet voor minimaal een onderzoeker financiering aangevraagd te worden.

Cofinanciering
Er geldt een cofinancieringseis van minimaal 50% van het totale projectbudget. Minimaal de helft van de cofinanciering dient door private partijen ingebracht te worden.

Wanneer
De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 mei 2017, om 14:00 uur CE(S)T.

Meer informatie

 

Geef de eerste reactie