Human Capital

IPIC 2018 brengt Physical Internet tot leven

Van 18 tot 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers uit industrie en overheden uit de hele wereld komen samen om te spreken over de stappen die de komende vijf jaar kunnen worden gezet richting realisatie van het physical internet.

Het Physical Internet is een strategische visie op de logistiek van de toekomst. Het principe richt zich op een duurzaam zelforganiserend logistieksysteem voor een schonere en efficiëntere logistiek. In het toekomstbeeld worden vervoersmiddelen en opslagruimte vrijelijk en eenvoudig gedeeld en bewegen goederen en pakketten door volledig open en verbonden netwerken.

De International Physical Internet Conference (IPIC) 2018 heeft als doel om een open forum te bieden voor onderzoekers, bedrijven, overheid en burgers om samen concepten, methodologieën, recente projecten, startup initiatieven en technologische innovaties te ontdekken, bespreken en introduceren op het gebied van het Physical Internet. Onderwerpen die onder andere zullen worden besproken zijn open en verbonden logistieke netwerken, de bouwstenen van Physical Internet, bedrijfsmodellen, cross-chain control, synchromodaal transport, ICT systemen en de belanghebbenden en hun bijbehorende rollen in Physical Internet netwerken.

IPIC2018 kent naast lezingen, workshops en discussiepanels een aantal speciale onderdelen waar de verbinding met Noord Nederland wordt gelegd. Op maandag 18 juni in de middag zal het seminar “5G in zorglogistiek” plaatsvinden, waar zorgbestuurders en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden van het toepassen van vijfde generatie mobiele communicatietechnologie (5G) in zorg-logistieke processen. Op dinsdagochtend 19 juni presenteren leerlingen van verschillende openbare scholen uit de stad Groningen in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen de resultaten van hun onderzoeksproject Webexpeditie Groningen. De leerlingen van De Starter hebben eerder hun resultaten aan Benjamin Derksen, CEO van Frank gepresenteerd en hem vragen gesteld over de logistieke operaties van Frank. Tijdens de sessie Meet the CEO op donderdagmiddag 21 juni zullen de deelnemers aan IPIC kennismaken met Frank en worden de filmopnames getoond van het gesprek met de leerlingen.

Dinsdagmiddag 19 juni vindt in samenwerking met Founded in Groningen het IPIC start-up event plaats waar start-ups de kans krijgen om hun innovatieve oplossingen voor een duurzame logistiek te presenteren. Op woensdagmiddag 20 juni wordt de smart city goederen hub Groningen Eelde geopend. Deelnemers kunnen op woensdagmiddag 20 juni bij het onderdeel Groningen Experience een indruk krijgen van campus Groningen. Vrijdag 22 juni staan voor de deelnemers twee bedrijfsbezoeken in de regio op het programma te weten een bezoek aan Groningen Seaports en aan de Shared smart factory in Emmen waarbij ook een presentatie van Oldenburger Fritom op het programma staat.

Bekijk hier het volledige programma.

Locatie:

 

Geef de eerste reactie