LAB en LCB bundelen hun krachten! Door gedeelde kennis maken we logistiek Brabant slimmer en duurzamer

Logistieke Agenda Brabant (LAB) en Logistics Community Brabant (LCB) hebben hun krachten organisatorisch én administratief gebundeld. Dat zijn beide partijen overeengekomen tijdens een gemeenschappelijke vergadering en inspiratiesessie op 9 november jl. Met ingang van november 2021 wordt de Logistieke Agenda Brabant opgenomen in het programma van LCB.

 Noord-Brabant is bijzonder goed in het organiseren van logistiek, op nationaal én internationaal niveau. LAB en LCB zijn beide Brabantse organisaties die zorgen voor versterking in dit logistieke ecosysteem, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Beide partijen zijn trots op hun behaalde resultaten en willen ook in de toekomst Brabant blijven voeden met logistieke innovaties. Vanwege de paralellen in beide agenda’s en de toegenomen dynamiek in de logistieke markt, hebben LAB en LCB besloten om hun krachten te bundelen.

De energietransitie, data gedreven ontwikkelingen, autonoom rijden, de digitale e-CMR, e-commerce; het zijn simpelweg te veel ontwikkelingen om solistisch het hoofd te bieden. Bedrijven kunnen dit simpelweg niet alleen en door de toegenomen druk waarin momenteel geopereerd moet worden, is innovatie vaak een sluitpost. Terwijl innoveren van de bedrijfstak noodzakelijk is om te kunnen acteren op mondiaal niveau! Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om meer organisatie en krachtenbundeling, óók over de grenzen van de eigen sector heen.

Geschiedenis

Sinds 2016 stimuleert de Logistieke Agenda Brabant, een provinciaal triple helix beleidsorgaan, effectieve en efficiënte logistieke functies van Brabant. Daarbij wordt verbinding gelegd tussen de projecten in Oost-, West- en Midden-Brabant, en wordt gezamenlijk naar buiten getreden richting belangrijke partners buiten Brabant. Frank Verhoeven, CEO Vos Logistics en voorzitter LAB: “Logistiek staat aan de vooravond van de grootste veranderingen ooit en we hebben innovaties nodig om te blijven presenteren. Door samen op te trekken kunnen wij een gedegen weerwoord bieden op de vraag hoe groot de toegevoegde waarde van logistiek momenteel is.”

Logistics Community Brabant is in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda opgericht in 2018. Vanuit zes marktgedreven onderzoeksthema’s brengt LCB ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties voor vandaag en morgen. LCB opereert daarbij altijd actiegericht. Leo Kemps, directeur LCB: “We hebben in onze korte bestaansperiode al mooie resultaten bereikt; de uitdaging die nu voor ons ligt is om deze innovaties onder de aandacht te brengen van MKB-ers en het hbo- en wo-onderwijs”.

Kick-off 9 november

Op 9 november vond de formele samensmelting plaats met korte presentaties en een paneldiscussie onder leiding van Albert Veenstra. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen nam namens de provincie deel aan de vergadering en benadrukte de nut en noodzaak van de samenwerking: “Brabanders zijn innovatief en ondernemend. Wat niet kapot is hoef je niet te repareren, maar moeten wel door ontwikkelen. We kunnen meer bereiken door zaken slim te verbinden.”


Halfjaarlijks zal LCB, in samenwerking met de 4 regiopartners, de logistieke Brabantse route voorzien van accenten en in overleg met de provincie richting geven aan de logistieke toekomst van Noord-Brabant.

Bron: LCB

Geef de eerste reactie