Logistiek kenniscentrum Breda verbindt onderwijs en bedrijfsleven

Ondersteuning bij vernieuwing

Toeleveringsketens worden steeds complexer, digitalisering, duurzaamheid en cyberveiligheid vragen van logistieke bedrijven extra flexibiliteit en investeringen. Vooral het mkb heeft onvoldoende kennis en kapitaal om slim in te spelen op die trends en ontwikkelingen. LCB gaat deze bedrijven daarom ondersteunen met kennisdeling, onderzoek, bijscholing, training en praktische oplossingen. Omgekeerd moet het nauwe contact met bedrijven het onderwijs en onderzoek in Brabant verbeteren en zorgen voor een betere aansluiting van studenten op de logistieke arbeidsmarkt. Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda: “Dit netwerk versterkt alle samenwerkende partijen. De logistieke sector kan innoveren en direct profiteren van actuele kennis. Anderzijds betekent het een enorme impuls voor het Bredase onderwijsveld door de unieke samenwerking tussen de verschillende regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven.”

Brabantse logistieke sector

De logistieke sector is van groot belang voor de Brabantse economie. 1 op de 9 werkende Brabanders heeft een logistieke functie. De sector is goed voor 160 duizend banen en voegt jaarlijks € 12,6 miljard toe. De logistieke sector in Brabant is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de best presterende ter wereld. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie: “Met de investering in LCB houden we deze belangrijke sector ook in de toekomst sterk. Innovatieve logistieke dienstverleners kunnen zo de vele distributiecentra bedienen die we in de afgelopen jaren hebben aangetrokken. Dat versterkt de economie en werkgelegenheid in heel Brabant.”

Uitbouw netwerk vanuit Breda

Het kenniscentrum zal naar verwachting nog dit jaar op de nieuwe campus van NHTV in Breda gelanceerd worden. Ongeveer 10 personen zullen vanuit het kenniscentrum op dagelijkse basis aan de gang gaan met de verdere opbouw van de LCB en het betrekken van de juiste netwerkpartners. De aanpak van de LCB is vastgelegd in een uitgebreid werkplan voor de periode 2018-2025. Nico van Os, lid van het College van bestuur NHTV Breda en namens de betrokken kennisinstellingen: “Het is uniek dat de hoge onderwijsinstellingen in Brabant op het terrein van logistiek zo’n commitment aangaan met bedrijfsleven. Omgekeerd is het voor de instellingen belangrijk nauwe banden te onderhouden met bedrijven en intensief samen te werken.”

Eenmalige bijdrage

Gedeputeerde Staten en het Bredase College van BenW hebben deze week besloten ieder € 3 miljoen te reserveren voor de opstartfase van de LCB. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Breda beslissen dit najaar definitief over de financiële bijdrage. Na de opstartfase zal dit initiatief financieel gedragen moeten worden door bedrijven, via bijdragen voor geleverde diensten.

(bron: brabant.nl)

Geef de eerste reactie