Cross Chain Collaboration Center (4C)

Logistieke sector klaar voor een toekomst met serious gaming

Zo’n 100 geïnteresseerden kwamen op 9 november in Breda bijeen om een kijkje te nemen naar alle mogelijkheden die serious gaming de logistieke sector biedt. Opvallend veel bedrijfsleven was nieuwsgierig naar de mogelijkheden en impact van serious gaming. Het event, georganiseerd door TKI Dinalog, NHTV, Jong Logistiek Nederland en TNO gaf deelnemers de mogelijkheid om te proeven van 8 logistieke serious games. Het initiatief kreeg een warm onthaal van de aanwezigen.

Nieuwe competenties en inzichten werven door middel van serious games is niet nieuw, maar dat zoveel logistieke serious games samenkomen wel. Serious gaming kan een goede bijdrage leveren aan continuous learning voor de sector en biedt interessante inzichten die ingezet kunnen worden voor vernieuwingen in het bedrijfsleven. Het onderwijs omarmt serious gaming al jaren, weliswaar enigszins versnipperd, ook het bedrijfsleven lijkt nu de voordelen te vinden van deze manier van leren. Meer dan de helft van alle bezoekers was afkomstig uit het bedrijfsleven.

Games voor de logistieke sector
De acht aanwezige games op het congres zijn grotendeels ontwikkeld met steun van de Topsector Logistiek. Variatie van thema’s was volop aanwezig alsook de verschillende leerdoelen. Warehousing, stadslogistiek, servicelogistiek, synchromodaal vervoer, supply chain finance: deelnemers werden op alle vlakken uitgedaagd om binnen en buiten de keten te werken aan slimmere oplossingen. De wederzijdse afhankelijkheid van de logistieke keten liep als een rode draad door alle spellen heen.

De toegevoegde waarde van serious gaming
Theoretische invalshoeken van bedrijfsprocessen kunnen voor medewerkers soms moeilijk te begrijpen zijn. Hierdoor ontstaat een kloof tussen de verwerking van de informatie tot kennis en het omzetten van deze kennis in gerichte actie. Ook studenten in allerlei opleidingen hebben te maken met deze ‘kennis-actie kloof’. Door het inzetten van een online- of offline game wordt de factor ‘leren’ omgezet in ‘spelen’. In de serious games spelen de deelnemers realistische situaties. De effecten hierop laten zich raden; doordat spelen per definitie vrijwillig is, beklijft de verworven informatie beter en verbeteren werkprestaties en bedrijfsprocessen.

Toekomst van serious gaming
Als het aan TKI Dinalog ligt zal serious gaming ook in de toekomst een uitgelezen middel blijven om opgedane kennis en inzichten door te laten sijpelen in de sector. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om met serious gaming aan de slag te gaan zal de komende tijd op www.dinalog.nl/games een overzicht groeien van alle beschikbare serious games van de logistieke sector. Een volgende editie van dit congres lijkt ook zeker niet uitgesloten.

Presentaties

Igor Mayer – Framing logistics

Shalini Kurapati – Games in Research and Training: Session design and set-up

Shalini Kurapati et al – Publication Transportation research Part F

Shalini Kurapati et al – experimenting

Igor Mayer – Serious gaming evaluation

 

Geef de eerste reactie