Human Capital

Luchtvracht volop in beweging tijdens symposium 

 

Het mini-symposium ‘Business trends in logistiek perspectief’ trok maandag tientallen experts uit de luchtvrachtsector naar Inholland Haarlem. Organisators waren de onderzoeksgroep Business Research Centre (BRC), onderzoekslijn Airport & Aviation, en de opleiding Business Studies, afstudeerrichting Logistiek. Doel van het symposium was om actuele ontwikkelingen in de luchtvrachtsector en belang voor het onderwijs te bespreken. Inholland en het ROC van Amsterdam gaven er het startschot voor een Associate-degree Business Studies Logistiek.

In haar welkomstwoord benadrukte collegevoorzitter Jet de Ranitz het belang van praktijkgericht onderzoek voor Inholland. “Het is niet toevallig dat onze hogeschool in Haarlem, zo dichtbij Schiphol, zich op logistiek richt”, zei ze. “Ik ben blij dat onze partners vandaag aanwezig zijn. Die zijn essentieel voor evidence-based onderzoek: als we zien wat er in de praktijk gebeurt, kunnen we dat in het onderwijs introduceren.” Ze vertelde dat het Business Research Centre (BRC) van het Domein Business, Finance & Law heel succesvol is. “De deelnemers vinden er elkaar”, aldus De Ranitz. Vrachtlogistiek is een belangrijk thema voor het BRC.

Relevante trends
Aan de basis van het symposium lag het onderzoek ‘Business trends’ van het Inholland-lectoraat Learning and Development in Organisations. Daarvoor werden 58 personen uit verschillende economische sectoren geïnterviewd. Lector Donald Ropes ging kort in op de inhoud ervan en zoomde in op vijf, voor het symposium relevante trends. Enkele daarvan zijn het groter worden van ‘big data’, de toenemende spilfunctie van IT en de resulterende verandering in werk, en de toenemende wet- en regelgeving vanuit de overheid. Giovanni Douven, research fellow bij Inholland, nodigde de aanwezigen uit met deze trends aan het werk te gaan tijdens de presentaties en workshops.

Innovatie en standaarden
Douven gaf het woord aan Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur van TKI-Dinalog, dat samen met TNO en NWO innovatie in de logistiek najaagt. In zijn presentatie belichtte hij diverse spannende ontwikkelingen. Zo kwamen verregaande automatisering, zoals die in een nieuw distributiecentrum van Wehkamp, slimme planning, slimme steden en innovatieve voertuigtechnologie aan bod. Daarna gaf Ariaen Zimmerman, executive director van Cargo 2000 (C2K), een presentatie. Zijn organisatie – die gesteund wordt door brancheorganisatie IATA – streeft kwaliteitsstandaarden na in de luchtvrachtsector en heeft 78 leden, waaronder 33 luchtvaartmaatschappijen. Hij vertelde over de doelen van C2K.

Mooie kanten en uitdagingen
Ben Radstaak, directeur Air Cargo Netherlands (ACN), was de laatste spreker. Hij vertoonde een paar mooie foto’s van vliegtuigen en hun soms bijzondere vracht om “de mooie kant” van de luchtvracht te laten zien. “De grote kisten, die ons gebouw vlakbij de Kaagbaan laten trillen.” Daarna ging hij echter ook in op uitdagingen voor de luchtvracht. De markt kent pieken en dalen en bovendien is er een moordende concurrentie. Ten slotte lichtte hij het digitale systeem eLink toe, dat het aantal stappen in de logistieke keten vermindert en samenwerking verbetert.

Startschot Associate-degree
Halverwege het symposium was er een feestelijk moment toen Jeroen Ankersmit, voorzitter van de MBO Colleges Airport en Amstelland, en Eric Westhoek, domeindirecteur Business, Finance & Law bij Inholland, bekendmaakten dat ze samen een Associate-degree-programma Business Studies Logistiek starten. Ze zetten beiden symbolisch hun handtekening op een samenwerkingsovereenkomst.

Kans voor Inholland
Tijdens de daaropvolgende workshop en paneldiscussie komt de discussie op gang, met vragen als: Hoe is snellere wetgeving door de overheid mogelijk? En waarom is de luchtvracht in vergelijking met de zeevracht zo conservatief wat betreft innovatie, en hoe veranderen we dat? Eén antwoord was dat een andere manier van denken al in het onderwijs begint. Tijdens de paneldiscussie benadrukte Albert Veenstra (TKI-Dinalog) de unieke kans voor Inholland om in deze regio een rol van betekenis voor de luchtvrachtsector te spelen bij het oplossen van de vraagstukken.

 

Geef de eerste reactie