Duurzaamheid

Minister neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Afgelopen dinsdag 16 april werd het vijfde jaarcongres van de Topsector Logistiek georganiseerd in het Feijenoord stadion Rotterdam. Ruim 900 logistieke professionals kwamen naar Rotterdam om zich te laten informeren over en inspireren door de laatste innovaties in de logistiek. Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van I&W nam uit handen van Aad Veenman, boegbeeld Topsector Logistiek, het Resultatenboek en de uitvoeringsagenda van de Topsector in ontvangst. Professor Albert Veenstra, directeur TKI Dinalog, verzorgde de inhoudelijke keynote met een kijkje in de keuken van technologische ontwikkelingen, de innovatie activiteiten en successen en uitdagingen voor de sector.

Inspirerend en interactief programma

Praten over innovatie in de logistiek is leuk, maar uiteindelijk gaat het om daden. Daarom hield de Topsector Logistiek afgelopen dinsdag haar Jaarcongres op de plek waar woorden als onderdeel van de identiteit dagelijks omgezet worden in daden: De Kuip in Rotterdam.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opende het jaarcongres. Ze onderstreepte dat de logistieke sector erg belangrijk is voor Nederland, maar dat het wel duurzamer moet. Daarin benadrukte ze het belang van samenwerken bij het doorvoeren van vernieuwingen. Ze ziet vooral kansen op het gebied van vergroening van modaliteiten, modal shift en hogere efficiency. ‘De afdeling makkelijke oplossingen is al dicht. Maar als we de juiste stappen zetten, kunnen we de gestelde doelen halen.’

Albert Veenstra onderstreepte in zijn betoog het belang van onderzoek voor innovatie en implementatie van vernieuwing in de logistiek. ‘Er is sinds onze oprichting in totaal 108 miljoen euro besteed aan de onderzoeksportefeuille. Daar komt de komende jaren nog 30 miljoen bij’, kondigt TKI-Dinalog directeur Albert Veenstra aan. Dat is niet allemaal publiek geld, er is ook een gedeelte co-financiering door bedrijven. We brengen klimaat, technologie en gedrag bij elkaar via slimme verdienmodellen.’

TKI Dinalog volgt de uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek, maar ontwikkelingen gaan snel. Veenstra is met name trots op het inzetten op ontwikkelingen die niet in die woorden staan beschreven, maar wel heel relevant zijn; Zo is er innovatief onderzoek geïnitieerd op blockchain, cybersecurity, circulaire logistiek en gedragsverandering. Met resultaten waar bedrijven en ketens wat aan hebben. ‘Naast onderzoek en innovatie is er behoefte aan ondernemerschap.’ Het gaat erom bij en voor te blijven om voor Nederland te mogelijkheden te scheppen om ook in de toekomst geld te verdienen in logistiek. Geen woorden, maar daden.

Optimaliseren van datastromen was een belangrijk thema tijdens het jaarcongres. Ook tijdens de paneldiscussie, waar de minister bij aansloot, kwam dat ter sprake. “Hoever zijn we op dit punt? Ik zou zeggen ergens in het midden”, zei Robert van der Waal, Deputy President Samsung SDS Smart Logistics en tevens voorzitter van TKI Dinalog. “Er zijn veel mooie initiatieven geweest, maar we zijn er nog niet. Wat heeft de nieuwe manier van plannen voor impact op medewerkers? Alleen maar bezig zijn met veel data en dan maar denken: het komt wel goed, dat werkt niet. Big data is als ruwe olie. Daar heb je niets aan, zonder dat je het eerst tot een bruikbaar product bewerkt. We hopen vanuit de topsector, dat de overheid bereid is om het onderzoek dat nodig is ook voor langere tijd te blijven ondersteunen.”

Na het plenaire deel verdeelde de bezoekers zich over ruim 20 inspirerende en interactieve break-out sessies over uiteenlopende onderwerpen als datagedreven logistiek, duurzaamheid, ketenregie, circulaire logistiek, sociale innovatie, en artificial intelligence. TKI Dinalog droeg bij aan sessies over Implementatie van innovatie, Logistiek in de Circulaire Economie, Ketenregie en Samenwerking en Dialoog voor Duurzaamheid.

Resultatenboek

Jaarlijks brengt de Topsector Logistiek het Resultatenboek uit: een verzameling van visuele portretten die laten zien wat er allemaal gebeurt in de Topsector. Op de verschillende actielijnen is veel onderzoek uitgevoerd dat geleid heeft tot mooie initiatieven. Van stadslogistiek tot bouwhubs en van samenwerkingsalgoritmen voor synchromodaaltransport tot implementatie op nieuwe corridors in het Lean & Green Offroad programma. Ook op het gebied van digitalisering zijn binnen de Topsector Logistiek mooie resultaten geboekt. Bijvoorbeeld de succesvolle control towers voor effectieve ketenregie. En op het vlak van de bijdrage aan de duurzaamheidsopgave zijn in de Topsector belangrijke stappen gezet in bijvoorbeeld het meten van emissies van allerlei logistieke activiteiten, concrete stappen voor vlootvergroening op basis van dialoog met ondernemers en onderzoek naar circulaire ketens. Ook is er een demonstrator ontwikkeld om de drie disciplines operatie, onderhoud, logistiek met elkaar te laten samenwerken en nieuwe toepassingen van 3D printing in service logistiek te realiseren. Bekijk het Resultatenboek.

https://resultatenboek2018.topsectorlogistiek.nl/

Experience Plein

Op het Experience Plein waren tal van innovaties te zien en te ervaren. Zo konden bezoekers geïnspireerd raken op het gebied van data delen, last mile distributie, drones, elektrische voertuigen en waterstof- en koeltechnieken.

De kern van het congres was partijen in de sector te inspireren tot innovatie; Minister van Nieuwehuizen: “Doe mee, en innoveer om invulling te geven aan de logistieke en mobiliteitsuitdagingen van de komende jaren.” Van der Waal riep ondernemers op om vooral mee te doen en nodigt uit om in gesprek te gaan: “Doe mee, werk samen en doe iets nieuws: Hoe gaaf is dat!”

Geef de eerste reactie