Supply Chain Finance

Mogelijkheden van ketenfinanciering in de regio

Ketenfinanciering kan leiden tot kostenbesparing en stabielere ketens, is inmiddels overvloedig aangetoond. Toch profiteert het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven hier nog niet van. Terwijl zowel mkb-bedrijven als grotere afnemers risico’s lopen door het gebrek aan liquide middelen. Hogeschool Windesheim, HAN , NHTV en Dinalog willen de potentie van ketenfinanciering in kaart brengen en zoeken bedrijven in drie regio’s die aan het onderzoek willen deelnemen.

Mkb’ers hebben steeds vaker te maken met betalingstermijnen die verder worden opgerekt, terwijl het voor hen lastiger én duurder wordt om geld te lenen. Die ontwikkeling heeft ook gevolgen voor grotere afnemers in Nederland. Doordat meer wordt gefocust op (netto)werkkapitaaloptimalisatie voelen zij de druk om betalingsvoorwaarden in het nadeel van de toeleverancier aan te passen. Vaak hebben deze leveranciers onvoldoende mogelijkheden om dat  liquiditeitsverlies te compenseren (bijvoorbeeld door hun eigen toeleveranciers later te betalen of hun bankkrediet te verhogen). Daarnaast kunnen extra financieringskosten vrijwel nooit worden doorberekend aan de afnemer. Het gevolg is dat de relatie tussen afnemer en leverancier meestal direct sterk verslechtert.

Risico’s verslechterde liquiditeit

Dat is niet het enige. Een verslechterde liquiditeitspositie van leveranciers brengt aanzienlijke risico’s met zich mee die de afnemer vaak onderschat. Allereerst is er het risico van faillissement. Het niveau van het aantal faillissementen is de laatste anderhalf jaar weliswaar gedaald, maar ligt nog steeds substantieel boven dat van vóór de crisis (1). Daarnaast kunnen leveranciers soms niet voldoen aan de vraag omdat ze onvoldoende middelen hebben om hun productiecapaciteit te vergroten of op peil te houden. Dit kan vooral een probleem zijn in geval van toenemende marktvraag, maar kan ook leiden tot bijvoorbeeld kwaliteitsverlies als gevolg van kostenreducties. Tot slot is er het risico – en dit wordt vaak over het hoofd gezien – van gemiste kansen: bij bedrijven die krap bij kas zitten, staan investeringen onder druk, met als logisch gevolg minder innovaties.

Voordelen ketenfinanciering

Ketenfinanciering kan de negatieve spiraal doorbreken. Zo heeft  een grotere afnemer meestal een betere kredietwaardigheid dan zijn kleinere leverancier. Hij heeft automatisch ook lagere financieringskosten (het verschil kan oplopen tot een factor 10 of meer). Een veel toegepast mechanisme is in zulke gevallen een financier zoeken die bereid is de goedgekeurde factuur vóór te financieren tegen het rentepercentage dat normaal aan de grotere afnemer wordt berekend (met een kleine toeslag).

Er zijn ook andere oplossingen denkbaar. Zo zijn er organisaties die wel op tijd willen betalen, maar hier in de praktijk onvoldoende in slagen, omdat het proces van goedkeuren en betalen van facturen – het zogenaamde purchase-to-pay (P2P)-proces – inefficiënt is. Door hier kritisch naar te kijken zijn vaak eenvoudige aanpassingen mogelijk die significante verbeteringen mogelijk maken.

Nieuw onderzoek
Hogeschool Windesheim wil in samenwerking met de HAN , de NHTV en Dinalog beter in kaart krijgen wat de potentie van ketenfinanciering is voor het mkb in Nederland. Hiertoe is in de regio’s Noordoost Nederland, Gelderland en Brabant/Zeeland een onderzoek gestart bij grote afnemers. Het streven is om beter inzicht te krijgen hoeveel van de totale inkoop van deze bedrijven besteed wordt bij regionale mkb-bedrijven, wat de huidige betalingstermijnen zijn en welke veranderingen nodig zijn om tijdige financiering van facturen te realiseren.  De inventarisatie moet leiden tot daadwerkelijke (pilot) implementaties van ketenfinancieringsinstrumenten en geoptimaliseerde P2P-processen bij een aantal van deze bedrijven.

 

Meewerken?
Voor het onderzoek zoeken we bedrijven in de drie genoemde regio’s die inkopen bij het Nederlandse mkb-bedrijven (minimaal  €10 miljoen per jaar). Bedrijven die bereid zijn mee te werken  kunnen rekenen op één of twee interviews. Ook is het zaak dat ze data (factuuranalyse) aanleveren en optioneel bereid zijn om mee te werken aan de implementatie van een pilot.

Voordelen van deelname aan onderzoek

  • Kosteloze analyse van potentie voor ketenfinanciering in uw bedrijf;
  • Gratis workshop over ketenfinanciering;
  • Benchmarking ten opzichte van andere bedrijven;
  • Voor een aantal bedrijven zal de mogelijkheid bestaan tot ondersteuning bij een pilotimplementatie van een ketenfinancieringsinstrument en P2P procesoptimalisatie.

 

Meer informatie

Heeft u interesse wilt u graag meer over het onderzoek, neem dan contact op met:

Ronald de Boer – r.deboer@windesheim.nl – 088 469 8810

Martijn Siebrand  – Siebrand@dinalog.nl – 076 531 5300

 


(1) Bron: CBS

Geef de eerste reactie