Nederland is (stedelijke) logistieke problemen de baas

Filogic wint met open source Transport Management Platform de Talking Traffic & Logistics Challenge 2017

Onder grote belangstelling vond afgelopen dinsdag 6 februari de pitchronde en feestelijke prijsuitreiking plaats van de Talking Traffic & Logistics Challenge 2017 tijdens de Logistiekdag 2018 in Tilburg. Doel van de challenge is om logistieke ketens efficiënter te maken via het slim gebruiken en het delen van data. Dit keer lag de nadruk van de competitie op stedelijke duurzame distributie in combinatie met verkeers- en logistieke data.

Talking Traffic & Logistics Challenge stimuleert gezamenlijke logistieke innovatie
De Talking Traffic & Logistics (TTL) Challenge stond eind vorig jaar online van 1 november tot en met 20 december op DutchMobilityInnovations.com. Zowel bedrijven (en startups) als studententeams konden hieraan deelnemen. De TTL challenge en de Logistiekdag hebben als doel het gezamenlijk delen van verkeers- en logistieke data te bevorderen om tot efficiëntere en schonere logistieke ketens te komen. Immers, iedereen heeft hier baat bij, zowel bedrijven, overheid als inwoners. Als logistieke processen door innovatieve technologieën en data-deling geoptimaliseerd kunnen worden, kan het vervoer van en naar binnensteden veiliger worden en zal de uitstoot en overlast minder zijn. Het gaat hier vaak om complexe planningsystemen, regels en afspraken, waar veel verschillende partijen aan deelnemen. Daarom is samenwerking onontbeerlijk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Vandaar dat het thema van de Logistiekdag 2018 was: ‘Sharing is (s)caring: The way to smart logistics.

De top drie genomineerde bedrijven Vialis, Filogic en Deudekom pitchten ieder op inspirerende en overtuigende wijze hun innovaties aan jury en publiek, onder wie circa 200 logistieke- en inkoopdirecteuren/verladers, start-ups, wetenschappers en logistiek dienstverleners. De deskundige jury kwam tot een unaniem oordeel, op basis van criteria als de impact op logistiek en duurzaamheid, voordelen voor gebruikers, commerciële potentie en de schaalbaarheid.

Aan het eind van de succesvolle Logistiekdag maakte jurylid en dagvoorzitter, prof. Dr. Albert Veenstra (Dinalog) de uitslag bekend en Henk Bos ((RAI Vereniging) deelde de prijzen uit.

Filogic won de hoofdprijs: de jury benadrukt dat Filogic een groot probleem oplost: met haar, open source, generieke Transport Management Platform maakt zij logistieke en verkeersinformatie toegankelijk, speciaal voor de kleine transportondernemer die nu nog niet (volledig) geautomatiseerd is. Zo wordt toegang verleend tot o.a. alle Talking Traffic diensten en (via open API) tot applicaties van derden (bijvoorbeeld ladingbundelingsplatformen, verzekering etc.). Het geheel zorgt voor betere planning, minder files in en rondom de stad én vermindering van CO2 .

De trotse winnaar krijgt ondermeer cofinanciering en netwerk-facilitatie aangeboden.

Vialis eindigde op de tweede plaats met de slimme ‘BouwRouteApp’ voor de meest optimale (real-time) route naar/tussen bouwplaats, logistieke centra en afleveradressen, rekening houdend met lading, route specifieke gegevens, lokale gegevens en bouwplaats informatie. Een zeer goed uitgedacht en gepresenteerd idee. De jury vindt het prijzenswaardig dat een van origine hardware gerelateerd bedrijf de omslag probeert te maken naar mobiliteitsmakelaar en ook de logistiek niet vergeet! Vialis zal geholpen worden in het netwerk van bouwlogistiek en Green Deal ZES.

Deudekom (en partner Transport-info) won de 3e prijs met ‘HuBBy’, waardoor inkomende goederenstromen afgevangen kunnen worden en distributie duurzaam en flexibel kan plaatsvinden naar de plaats van bestemming. Dit systeem is reeds toegepast voor organisaties met grote facilitaire inkoop en met meerdere vestigingen in de gemeente Amsterdam. Het aantal gereden last mile kilometers wordt hiermee gemiddeld met maar liefst 40% per jaar teruggebracht, 10% kostenreductie, en verlaagt het de CO2 uitstoot met gemiddeld 30-40%. Deudekom en Transport-Info zullen geholpen worden om het HuBBy concept ook in andere gemeenten te positioneren.

Jonge generatie werkt aan eigen toekomst
De TTL Challenge stimuleert ook de jonge generatie logistiek geïnteresseerden om een bijdrage te leveren aan de toekomst. Zo hebben dit keer studenten van NHTV Breda University of Applied Sciences en de Hogeschool van Amsterdam meegedaan in de vorm van een estafette, waarbij het stokje steeds (voor doorontwikkeling van het innovatieve idee) wordt doorgegeven aan een volgende school. De studenten richten zich op duurzame stedelijke distributie en digitaal ontsluiten van logistieke gemeentelijke data. De voortgang en uitkomsten zijn te zien op www.DutchMobilityInnovations.com

Informatie
Voor meer informatie over de TTL Challenge, de pitches, overige deelnemers, foto’s en video’s:
http://bit.ly/TTLWinnaar

De TTL ChalIenge werd georganiseerd door innovatiemakelaar TransportLAB, in samenwerking met RAI Vereniging, TIP Trailer Services, TLN (Transport en Logistiek Nederland), NHTV Breda University of Applied Sciences, overheidspartners (waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Management Producties. TransportLAB bedankt alle (media)partners, sponsors, deelnemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden voor hun interesse in en bijdrage aan deze succesvolle Talking Traffic & Logistics challenge 2017.

 

Geef de eerste reactie