ICT & Informatievoorziening

Nederlandse gemeenten klaar voor uitbreiding Smart Mobility oplossingen

We gaan er allemaal mee te maken krijgen: de digitalisering van onze leefomgeving. Zowel in ons privé- als professionele leven rukt de digitalisering op. We omringen ons met allerlei ‘smart’ spullen. Van Wifi tot smartphone en van elektriciteit meters tot meedenkende voertuigen. Gedreven door de zoektocht naar nieuwe oplossingen is deze ontwikkeling ook langzamerhand te merken in de openbare ruimtes. Steeds meer objecten krijgen een digitale versie zoals slimme lichtmasten en verkeerregelinstallaties. Data hieruit wordt gebruikt voor verkeersdoorstroming en nieuwe mobiliteitsoplossingen. De belofte van de Smart City is dat, door het gebruik van data, ons leven beter gaat worden en dat bijvoorbeeld de stad bereikbaar blijft. Maar hoe gaat dat, hoe starten we de gesprekken over de enorme impact en hoe gaan we de huidige veelal kleinschalige initiatieven breder toepassen?

Nationaal Smart City Living Lab

In de afgelopen jaren is er in vele gemeenten ervaring opgedaan met de zogenaamde smart city. Sommige pilots slaagde en sommige minder of niet. Daar zijn het ook pilots voor, zolang men de opgedane kennis maar overdraagt binnen en buiten het project. Dat leertraject is zeker nog niet ten einde, er valt nog veel te ontdekken in de nieuwe wereld van de digitalisering. Projecten blijven vaak lokaal of missen de overstap naar de staande organisatie. Een volgende stap bij de Smart City ontwikkeling in Nederland is het samenwerken tussen steden en de gevonden oplossingen breder inzetten. Daarbij hoort ook het oplossen van landelijke opgaven die beter nationaal aangepakt kunnen worden dan dat elke stad dat voor zichzelf gaat uitzoeken. Denk aan afspraken over privacy, hergebruik van openbare infrastructuur met 24/7 spanning, afspraken voor standaardisatie en informatiemodellen.

Naast ‘zicht’ door camera’s zijn ‘reuk’ en ‘gehoor’ de zintuigen van de stad die ons veel over de leefomgeving vertellen. Dat is in het prijswinnende project Smart Emission in Nijmegen gebleken. Dit project vormt de basis van het nieuwe programma waar zeven steden aan deel nemen. De steden brengen een praktijk casus in waarin de burger centraal staat. Steden krijgen training, workshops, programmamanagement en de beschikking over sensoren om de oplossing van de casus te versnellen. Naast lokale opgaven krijgen ook nationale en internationale opgaven aandacht. Hiervoor ondersteunen organisaties als Geonovum, Kadaster, CBS, NEN en RIVM het programma.

De deelnemende steden zijn Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer. De laatste plek in het programma is voor de winnaar van de verkiezing Slimste Stad van Nederland waar alle steden, behalve de 5 grootste, zich tot 25 augustus voor kunnen aanmelden op www.slimstestad.nl.

Mobiliteit in de echte wereld testen?

Bedrijven die een bijdrage willen leveren of een dienst/product in een stedelijke omgeving willen testen, kunnen zich melden op www.slimstestad.nl. Ambities hebben de steden die aan het Nationaal Smart City Living Lab (zie onder) deelnemen zeker. Rijswijk stelt zich open voor testen met zelfrijdend vervoer, in Breda kunnen we oplossingen testen die de binnenstad bereikbaar houden, in Helmond werken we mee aan de slimste wijk van Nederland, het living lab in Dordrecht richt zich op het industrieterrein langs de A16, Zoetermeer bekijkt effecten van snelheidsverlaging en luchtkwaliteit.

Over het Nationaal Smart City Lab

De organisatie van het Nationaal Smart City Living Lab is in handen van de gelijknamige stichting waarin pre-competitief samengewerkt wordt. Het programma loopt tot juni 2018.

Profit en non-profit organisaties (niet zijnde gemeenten) die het programma ondersteunen en/of bijdragen aan het Programma zijn: Integraal Klantbeleid, Connected Worlds, Nationaal Smart City Strategie NL, Smart Emission, Geonovum, Kadaster, RIVM, CBS, Openbare Verlichting Nederland (OVL NL), ALiS Foundation, EIP Smart Cities & Communities – Humble Lamppost, NL Standaard Advies Groep Smart Cities (NEN), Smart City Academie.

Geef de eerste reactie