Calls for proposals

Nieuwe call ‘Accelerator 2019’ in samenwerking met NWO

TKI Dinalog heeft samen met NWO de nieuwe call ‘Accelerator 2019’ ontwikkeld. Dit is de laatste oproep binnen het kennis- en innovatiecontract 2018-2019 in het kader van het onderzoeksprogramma van de Topsector Logistiek, en het speelt in op de huidige, maatschappelijke uitdagingen voor de logistieke sector.

Logistiek als de aanjager van innovatie
De Nederlandse logistieke sector is groot en speelt een belangrijke rol in Europa. Het speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van oplossingen voor fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals het snel en veilig transport van levensmiddelen, de ontwikkeling van de deeleconomie en veranderingen in de gezondheidszorgsector. Voorbeelden van innovatie in deze sector zijn het optimale gebruik van verschillende opties voor transport, het intensieve gebruik van gegevens en de efficiënte consolidatie van transportstromen en -capaciteiten.

Accelerator 2019
Net als bij de vorige Accelerator calls zullen onderzoekers, private partners, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties samenwerken in consortia. Deze consortia onderzoeken de mogelijkheden om bij te dragen aan een verbeterde concurrentiepositie van bestaande bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe commerciële activiteiten in de logistieke sector. Accelerator 2019 zal zich vooral richten op de onderzoeksprioriteitsthema’s van de Topsector Logistiek.

Het programma richt zich op specifieke onderzoeksthema’s binnen de inhoudelijke onderzoeksprioriteiten van de Topsector Logistiek, namelijk duurzame logistiek, datagedreven logistiek, politieke ontwikkelingen en wetgeving. Een project zou zich bijvoorbeeld kunnen focussen op problemen die betrekking hebben op de overgang naar een waterstofeconomie. Wat zijn de contouren van een dergelijke economie, waarbij rekening wordt gehouden met de productie, distributie, inzet en het gebruik van waterstof? Een ander voorbeeld van een onderwerp is de verbetering van interacties tussen voertuigen en de infrastructuur om het verkeer uit het Westland in Nederland beter naar verschillende marktgebieden te laten stromen. Ten slotte is er ook behoefte aan kennis over slimmere wetgeving voor innovatief goederenvervoer en logistiek: hoe kunnen we het wetgevingsklimaat op zo’n manier opzetten dat het innovatieve oplossingen ondersteunt? Door deze specifieke onderzoeksterreinen aan te pakken, levert het onderzoek binnen Accelerator 2019 op lange termijn een bijdrage aan de ambities van de Topsector Logistiek.

Aan te vragen financiering
De minimale financieringsbijdrage die kan worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten is 150.000 euro en de maximale financieringsbijdrage die kan worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten is 400.000 euro.

Particuliere en / of publieke partners in het consortium moeten gezamenlijk een bijdrage leveren aan het onderzoek dat minstens gelijkwaardig is aan het bedrag van de financieringsbijdrage dat wordt aangevraagd. Dit betekent dat de minimale cofinanciering 50% van het totale projectbudget is.

Het totale beschikbare budget voor onderzoek is 2,6 miljoen euro.

Voor deze oproep is het verplicht om een ‘Expression of Interest’ in te dienen. De deadline voor het indienen van deze ‘Expression of Interest’ is dinsdag 30 juli 2019, om 14:00 uur. Volledige voorstellen moeten vervolgens vóór dinsdag 1 oktober 2019 om 14:00 uur  worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie