Internationale samenwerking

Nieuwe Europese Interreg call voor projecten in kustgebieden Noordzeekanaal

Nieuwe Europese Interreg call voor projecten in grensregio’s. Vooral gericht op samenwerking tussen de regio’s rond het Noordzeekanaal: Nord-Pas-de-Calais (Frankrijk), Zuid-West, Zuid-Oost en Oost Engeland, Vlaanderen en Zuid-West Nederland.

 

Het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden van 4 lidstaten: Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), Engeland (ZW, ZO, O), België (Vlaanderen) en Nederland (zuidelijk kustgebied).

Het doel van grensoverschrijdende samenwerking is om nationale grenzen te overbruggen en gezamenlijke problemen of kansen samen te benaderen. Dergelijke uitdagingen doen zich voor in alle grensgebieden van de EU als gevolg van de versnippering van de arbeidsnen kapitaalmarkten, infrastructuurnetwerken, belastingcapaciteit en instellingen.

Het Operationeel Programma van 2 Zeeën is in september 2008 door de Europese Commissie goedgekeurd en heeft een EFRO-budget van 167 miljoen euro voor de periode 2007-2013. Het Programma heeft drie thematische prioriteiten en een gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma.

Prioriteit 1: Het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied

Prioriteit 2: Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen

Prioriteit 3: Verbetering van de leefkwaliteit

Prioriteit 4: Gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma

 

Projecten

Het Programma ondersteunt twee soorten samenwerkingsprojecten:

  • reguliere grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die deelnemers uit verschillende landen in het programmagebied bijeenbrengen om samen grensoverschrijdende kwesties aan te pakken en op te lossen conform de doelstellingen van de programmaprioriteiten;
  • strategische projecten die door de programma-autoriteiten zijn goedgekeurd en als zodanig zijn aangemerkt en die essentieel worden geacht voor het bereiken van de doelstellingen van het programma.

Projectoproep

Het Interreg 2 Zeeën Programma (2014-2020) heeft nu haar eerste Projectoproep gelanceerd. Deze zal een proces in 2 stappen volgen; in eerste instantie de indiening van een Conceptnota en vervolgens in een tweede stap het volledige Aanvraagformulier.

De deadline voor het indienen van de Conceptnota is 16 februari om 12 uur ’s middags.

Het indieningsproces is nu volledig elektronisch en moet gebeuren via het 2 Zeeën Electronic Exchange Platform (EEP). Enkel Conceptnota’s ingediend via het online platform zullen in aanmerking genomen worden door de Programma-Autoriteiten.

U kunt alle informatie en het Aanvraagdossier voor deze oproep downloaden van de Programmawebsite: interreg4a-2mers.eu/2014-2020/how-to-apply/nl

Het Territoriaal Facilitatorennetwerk en het Gemeenschappelijk Secreateriaat zijn beschikbaar voor verdere informatie of assistentie bij het indienen van uw aanvraag.

> Download handboek programma

Geef de eerste reactie