Cross Chain Collaboration Center (4C)

Ondersteuning voor opschaling 4C concepten!

De topsector logistiek stelt middelen beschikbaar bij opschaling van horizontale samenwerking

De actielijn 4C van de Topsector Logistiek heeft een prijsvraag uitgeschreven. Bedrijven kunnen binnen de scope van deze prijsvraag projecten indienen, die door de Topsector Logistiek ondersteund worden. In deze prijsvraag ligt de focus op de opschaling van 4C concepten. Samenwerking wordt meer en meer herkend in de sector als een belangrijke voorwaarde voor continuïteit. In de 4C actielijn van de topsector is geconstateerd dat succesvolle vormen steeds meer vorm krijgen. Het doel is de positieve impact van deze concepten op te schalen en te versnellen.

Vergoeding 4C prijsvraag

De totale beschikbare vergoeding is ruim € 1.000.000 exclusief BTW. Er wordt gezocht naar projectvoorstellen met grootschalige impact op reductie van voertuigkilometers op de weg en Co2 impact. Er is ruimte voor projecten specifik gericht op het wegtransport en in de binnenvaart. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. Dit houdt in dat de door de deelnemer in te brengen cofinanciering, minimaal gelijk is aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs.  Zie de aanbestedingsstukken op www.tenderned.nl voor de randvoorwaarden en andere bijzonderheden voor de prijsvraag.

Vouchers

Connekt stelt een business case voucher beschikbaar. Hiermee kunnen partijen hulp krijgen van een expert bij het uitwerken van de business case. U kunt ook een voucher voor formele aspecten aanvragen. De voucher geeft recht op ondersteuning van een door Connekt aangewezen en betaalde juridische  expert voor maximaal 1 uur. De juridische expert zal u begeleiden bij het indienen van een inschrijving. In de leidraad leest u hoe u een voucher aanvraagt en aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen.

Belangrijke data

Sluiting termijn indienen aanvraag Business Voucher 20 juni 2018, 10:00 uur
Sluiting termijn indienen aanvraag juridische voucher 27 juni 2018, 10:00 uur
Sluiting termijn indienen Inschrijvingen 23 juli 2018, 10:00 uur

Meer informatie

Alle informatie en belangrijke documentatie ten behoeve van deze prijsvraag leest u op www.tenderned.nl

Geef de eerste reactie