Cross Chain Collaboration Center (4C)

Ontwikkeling container tracking service: Verzoek tot deelname enquete

Onder de vlag van TKI Dinalog, in het project Smart data factory innovations, ontwikkelt TNO samen met een aantal IT partners en met feedback van logistieke ketenpartners een service die de real-time status en locatie van containers inzichtelijk maakt. De service is gericht op containertransport vanuit de zeehaven, via binnenvaartschip en uiteindelijk truck, naar het warehouse in het achterland. Op basis van de actuele status en locatie in de keten geeft de service continu informatie over het moment dat de container kan worden verwacht bij de eindbestemming.

Bij de ontwikkeling van een dergelijk systeem is de input van potentiele gebruikers van groot belang. De potentiele gebruikers zijn alle partijen die meer inzicht willen krijgen in de status van de containers vanuit zeehaven via inland terminals naar eindbestemming en betreft onder andere verladers, vervoerders, freight forwarders, warehouses en terminal operators.

Om de menig van potentiele gebruikers te onderzoeken is een enquete ontwikkelt. In deze enquête word de respondent steeds gevraagd een keuze te maken uit een drietal scenario’s van de service. Op deze wijze wordt de relatieve waarde van de verschillende opties van de service onderzocht.

Als u een potentiele gebruiker bent van de service, zoals hierboven beschreven, stellen we het zeer op prijs als u de enquête kunt invullen. U kunt de enquete starten via deze link.
De enquête bestaat uit 15 vragen en het invullen ervan vereist maximaal 10 minuten. U vult de enquete anoniem in.

Geef de eerste reactie