Supply Chain Management

Pareltjes van logistieke innovatie

Dinalog heeft een elftal demoprojecten in portefeuille. Inmiddels zijn tien van die elf projecten afgerond. Als afsluiting heeft op 10 juni jl bij Dinalog in Breda een presentatiebijeenkomst plaatsgevonden met de leden van de Advisory Committee Experimental Development (ACED). De ACED fungeerde als beoordelingscommissie voor de aanvragen voor demoprojecten.

 

De aansprekende resultaten van de afgeronde projecten passeerden de revue, en de leden van de ACED werden uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten, en op de mate waarin de projecten  uiteindelijk aan de oorspronkelijke verwachtingen hadden voldaan.

De demoprojecten bevatten pareltjes van logistieke innovatie, zoals Sense and Respond, waarin is geëxperimenteerd met het tracken en tracen van pharma-artikelen, SIEEG, waarin een modern toegangsregime is ontwikkeld voor binnenlandse container terminals, en Zorg voor Logistiek, over logistieke processen in de zorg. Daarnaast zijn een aantal demoprojecten juist de opstap geweest voor grotere, langdurige onderzoekslijnen, zoals Expedited Payment voor Supply Chain Finance, en Planning Services voor Service Logistiek.

De Dinalog-demoprojecten leveren dus veel aansprekende resultaten op die al goeddeels landen in de logistieke praktijk, en richting geven aan nieuw onderzoek.  De ACED mag terugkijken op een geslaagde rol in de governance van Dinalog.

Geef de eerste reactie