Human Capital

Physical Internet Reisbeurzenprogramma opengesteld voor meer bestemmingen

Het Physical Internet Reisbeurzenprogramma van NWO en TKI Dinalog is verruimd. Onderzoekers kunnen nu een reisbeurs aanvragen voor een kortlopend of langlopend werkbezoek aan elke willekeurige kennisinstelling buiten Nederland. De call blijft openstaan tot 28 november 2019 of tot zover het budget reikt.

Het doel van Physical Internet Reisbeurzenprogramma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van kennisinstellingen buiten Nederland voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet, Interconnected Logistics, data driver logistics en andere speerpunten in de onderzoeksagenda voor de logistieke sector. NWO is verantwoordelijk voor de beoordelings- en selectieprocedure.

Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend werkbezoek van maximaal twee weken, of een langdurig bezoek van drie tot zes maanden. Met de reisbeurs kan vergoeding van internationale reiskosten en/of lokale verblijfkosten aangevraagd worden.

Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina van NWO.

Meer informatie
Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Geef de eerste reactie