Synchromodaal

Platformisering in de logistiek: Welke rol speelt vertrouwen?

In het Trans-SONIC project wordt onderzocht welke rol vertrouwen speelt bij samenwerkingen via platformen, zoals boekingsplatformen. Hoe belangrijk is vertrouwen nu echt? Hoe weet een organisatie dat ze te maken hebben met een betrouwbare partij als ze samenwerken via een platform?

Graag willen we jullie vragen om een korte enquête in te vullen. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in welke mate vertrouwen van invloed is op samenwerkingsverbanden in de logistieke sector bij het gebruik maken van platformen. Kortom, welke rol heeft vertrouwen met verdere digitalisering van logistieke processen? Welke invloed heeft het op de samenwerking tussen ketenpartijen? De enquête is onderdeel van het NWO project, Trans-SONIC (Transport through Self-Organization Network Integration and Collaboration).

De enquête bestaat uit 25 vragen gericht op platformisering, vertrouwen, en samenwerken. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. De verzamelde gegevens blijven strikt vertrouwelijk en zullen alleen in geaggregeerde vorm voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek zal met u worden gedeeld als u daarin geïnteresseerd bent.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en zijn u dankbaar voor uw kostbare bijdrage en tijd die u besteed aan het invullen van de enquête. De Survey is gericht op vervoerders/expediteurs/LSP’s.
Geef de eerste reactie