Douane en trade compliance

Project ‘Data for Compliance in E-Commerce’ van start

Binnen de tweede ronde van het onderzoeksprogramma Accelerator is een zevende project gehonoreerd. Belastingdienst-douane, DHL Express, Gaston Schul en Istia gaan met projectleiders Prof. dr. Albert Veenstra (TU/E) en Prof. dr. Rob Zuidwijk (EUR) aan de slag met ‘Data for compliance in E-commerce’.

Gestructureerd onderzoek

E-commerce neemt momenteel een grote vlucht. Dat leidt tot veel verkeer van pakketten van leveranciers naar klanten, en ook weer een hoog percentage retouren. Aan de commerciële en logistieke kanten van e-commerce wordt momenteel in een groot Topsector project aandacht besteedt. Over de compliance-dimensie van e-commerce is momenteel wel veel discussie tussen marktpartijen, expediteurs en Douane, maar er vindt nog geen gestructureerd onderzoek plaats.

Toename met factor 1000

Het onderzoeksprobleem is dat de grote stroom kleine pakketten die resulteren uit webshop aankopen leidt tot een even grote en gefragmenteerde stroom aangiften en daaruit voortvloeiende douanehandelingen. Sommige experts geven aan dat de e-commerce gerelateerde aangiftestroom met een factor 1000 is toegenomen. Dit leidt tot behoorlijke knelpunten in het toezicht. Dit project beoogt dat gat te vullen met specifiek onderzoek in het domein compliance in e-commerce. Daarbij is gekozen om te focussen op de import in Nederland van goederen afkomstig uit niet-EU landen via de Nederlandse mainports.

Nieuw toezichtmodel

De beoogde oplossingsrichting in dit project is dat compliance in e-commerce een gezamenlijke oplossing vraagt van Douane en betrokken bedrijven. De centrale vraag daarbij is in hoeverre informatie in de keten beschikbaar is om een nieuw toezichtmodel te voeden, waarbij risicoanalyse en risicobeheersing gezamenlijk door ketenpartijen en Douane wordt ingevuld.

Accelerator

Dit project is onderdeel van het Accelerator onderzoeksprogramma. Binnen deze projecten werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen – bijna 3 miljoen euro – voor deze onderzoeksprojecten beschikbaar. Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2016  van de Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Geef de eerste reactie