Cross Chain Collaboration Center (4C)

Samenwerking tussen TKI Dinalog en SmartPort

Foto: Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam, Bertholt Leeftink, Director-General Ministerie Economische Zaken en Willem Heeren, voorzitter TKI Logistiek
Meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en SmartPort, hebben tot nog toe bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk havenonderzoek. De eerste twintig onderzoeken op het gebied van logistiek, energie, haveninfrastructuur en de samenwerking tussen stad en haven zijn gestart.

Er komen fondsen vrij om met het bedrijfsleven, overheden en universiteiten kennis te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de transities. TKI Dinalog (Topsector Logistiek) en SmartPort hebben dit vastgelegd in een meerjarig commitment. Directeur TKI Dinalog, Albert Veenstra: ‘SmartPort is een unieke innovatiecommunity die door vraagstukken vanuit het bedrijfsleven de topsectoren inspireert.’

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam en bestuursvoorzitter SmartPort: ‘Het is onze taak om ervoor te zorgen dat Rotterdam de slimste haven blijft, door de beste kennis en de beste bedrijven te verbinden. De uitdagingen zijn groot. Om die reden is het gezamenlijk stellen van de juiste vragen en het samen zoeken naar de antwoorden de enige weg naar een succesvolle transitie,’ besluit directeur van SmartPort Michiel Jak.

Achtergrond informatie: 

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Het doel van SmartPort is: Rotterdam en het Rotterdams havengebied toekomstbestendig houden. SmartPort. Connecting Knowledge.
www.smart-port.nl

Geef de eerste reactie