Stedelijke Distributie

Slimme oplossingen voor stedelijke distributie in Zuid Limburg

Bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, milieu en economie. Dit schetst het kader waarin Maastricht Bereikbaar werkt aan vele projecten. Samen met partijen als ondernemersverenigingen, individuele bedrijven, TLN, EVO, ELC Limburg, SIM, het Logistiek Kennis DC en lokale, regionale en rijksoverheden zijn inmiddels al succesvolle projecten tot stand gebracht.

Het succesvol uitwerken en invoeren van logistieke verbeteringen vraagt vaak om samenwerking tussen verlader, logistiek dienstverlener en ontvanger, en is daarom altijd maatwerk. Heeft u ook interesse om mee te werken aan slimme logistieke oplossingen in Zuid Limburg? Het team
logistiek van Maastricht Bereikbaar denkt graag met bedrijven mee over logistieke oplossingen die
de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Binnen logistiek richt Maastricht Bereikbaar zich daarbij met name op stedelijke distributie,bestelverkeer en op maatwerkoplossingen voor (groepen) verladers en vervoerders. Een aantal voorbeelden:

Bevoorrading stad
Françoise van den Broek houdt zich vooral bezig met de logistieke bereikbaarheid van de
(binnen)stad. Onder andere via de pilot Stop & Drop die samen met een horecaleverancier is
uitgevoerd. Hierbij sluiten chauffeurs de koelinstallaties van hun vrachtwagens tijdelijk aan op de
elektriciteit tijdens het bevoorraden van horeca-ondernemers in de binnenstad. Het concept leidt
tot minder overlast van lossende voertuigen op straat, minder CO2-uitstoot en minder voertuigkilometers in de stad. Dit project krijgt een vervolg. Ook in het stadsdeel Wyck in Maastricht zoeken ondernemers samen met Maastricht Bereikbaar naar mogelijkheden voor duurzame
bevoorrading.

Binnenstadservice Maastricht
Binnenstadservice ontvangt voor winkeliers en bedrijven in de binnenstad de goederen op locatie in
de Beatrixhaven. Van daaruit bundelt het bedrijf de goederen en vervoert ze in schone voertuigen
verder naar de klanten in de binnenstad. Door dit project zijn in 2012-2014 dagelijks alleen al 51
minder stops in de binnenstad gerealiseerd. Dit bespaart dagelijks 13 ritten van vervoerders naar de
binnenstad. Als meer ondernemers hun goederen in de Beatrixhaven laten afleveren, kunnen steeds
meer vervoerders de binnenstad mijden. Voor alle partijen winst. Daarnaast rijden in Maastricht ook
de Fietskoeriers van Demarrage. Het is de bedoeling dat de soms nog los van elkaar opererende
initiatieven steeds meer met elkaar gaan samenwerken om nog meer effect te scoren.

Besparingen bestelverkeer
Maastricht Bereikbaar onderzoekt het gebruik van bestelbussen door bedrijven en de aanwezigheid
van bestelverkeer in de spits. Om bedrijven advies te geven over bijvoorbeeld maatregelen tijdens de
ombouw van de Noorderbrug, om de continuïteit te borgen en de kosten van vertragingen niet te
laten oplopen.

Nachtbelevering bestelbussen
Maastricht Bereikbaar stimuleert nachtbelevering van bestelbussen bij servicemonteurs aan huis.
Hierdoor kunnen monteurs direct naar de klant en hoeven ze niet meer eerst naar leverancier of
kantoor. Dit voorkomt veel (rij)tijd, en zorgt dus voor kostenbesparing en verhoging van
productiviteit. Ook in het geval van bedrijven in het groenonderhoud zijn er mogelijkheden op dit
gebied. Bijvoorbeeld Dolmans Landscaping uit Bunde plant medewerkers zo dicht mogelijk bij huis in.
Dit bespaart kosten, medewerkers zijn productiever gedurende de dag en ze hoeven minder lang te
reizen naar het werk. En het bedrijf draagt op deze manier bij aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen, door minder CO2-uitstoot.

Maximaal voordeel
“Het is geweldig om te zien hoe bedrijven maximaal voordeel halen uit een samenwerking met
Maastricht Bereikbaar en hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen door te streven naar
minder voertuigen in de spits”, vertelt Mark Luikens. “Er zijn veel bedrijven waarvoor wij iets kunnen
betekenen. We adviseren met een frisse blik, brengen partijen bij elkaar met de juiste kennis en
expertise en kijken verder. De financiële bijdrage van Maastricht Bereikbaar is voor bedrijven een
steuntje in de rug om zo snel mogelijk met spitsmijdende projecten te beginnen. Daarnaast
bespreken we ook andere vraagstukken zoals keuzes op het gebied van elektrisch goederenvervoer.
Ons motto is: bedrijven moeten er echt op vooruit gaan als ze met Maastricht Bereikbaar
samenwerken! Dit zorgt voor tevreden bedrijven en het langdurig mijden van de spits.”

Partijen gezocht voor logistiek via spoor en water
Tot slot zoekt Maastricht Bereikbaar samen met ondernemers in de regio naar mogelijkheden om
meer lading via spoor en binnenvaart te vervoeren. Met name de nieuwe, overdekte
spooraansluiting van Maas Terminal Maastricht biedt kansen om samen met het bedrijfsleven te
verkennen. Voor vervoer over water biedt de Maasroute kansen. Hiermee deden onder andere Sappi
en Rubber Resources goede ervaringen op. Maastricht Bereikbaar denkt ook graag mee met partijen
die nieuwe initiatieven ontplooien voor spoor- en binnenvaartdiensten vanaf terminals in Zuid-
Limburg naar diverse bestemmingen in Europa. Neem voor meer informatie hierover contact op met
Paul Hanraets.

Meer informatie
Gezamenlijk zetten de samenwerkingspartijen zich in om de logistieke ketens in Zuid-Limburg te
versterken. Meer weten? Kijk op www.maastrichtbereikbaar.nl/logistiek.

Geef de eerste reactie