Supply Chain Finance

Supply Chain Finance Community Forum 2014

Op 10-12-2014 heeft de tweede editie van het Supply Chain Finance Community Forum in Nederland plaatsgevonden. Op dit internationale congres waren veel verschillende soorten bedrijven aanwezig met één overeenkomst: een duidelijk belang bij Supply Chain Finance (SCF). Zo waren er SCF aanbieders, multinationals, onderzoekers op het gebied van SCF, consultants en belangenorganisaties. Verschillende multinationals zoals: Unilever, Heineken, Philips, Euretco, Randstad en DSM hebben hun visie gegeven op SCF. Tevens heeft een aantal van deze bedrijven inzage geven op welke strategische manier zij SCF inzetten.

Tijdens het forum is ruim aandacht geweest voor onderzoeken die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar het mogelijk maken van SCF als alternatieve financieringsbron voor het MKB. De minister van Economische zaken, de heer Kamp was present, om tijdens het forum de verdere uitrol van dit initiatief aan te kondigen en de importantie te benadrukken vanuit de regering. De speech die de heer Kamp heeft gegeven tijdens het Supply Chain Finance Community Forum is hier na te lezen.

De uitvoering zal in een taskforce worden opgepakt in de komende zes maanden. Het doel van de taskforce is: het mogelijk maken dat MKB leveranciers van bedrijven, toegang krijgen tot SCF als alternatieve financieringsbron. De taskforce zal bestaan uit Nederlandse multinationals, SCF aanbieders en belangenorganisaties. De komende maanden gaat de taskforce het initiatief verder uitwerken en SCF breder onder de aandacht brengen via de site betaalme.nu. Dinalog steunt dit initiatief en zet zich samen met belangenorganisaties actief in voor de ontwikkeling van Supply Chain Finance als alternatieve financieringsbron voor het MKB.

Meer informatie

Voor meer informatie over Supply Chain Finance kunt u contact opnemen met Martijn Siebrand, Program Manager SCF bij Dinalog, via siebrand@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie