Cross Chain Collaboration Center (4C)

Synthese studie 4C: Horizontale ketensamenwerking in de logistiek

Binnen de topsector logistiek en bij TKI Dinalog wordt in verschillende programma’s gewerkt aan een effectieve en efficiënte logistiek. Eén van de manieren om een meer duurzame logistiek te realiseren is door ketensamenwerking. De afgelopen jaren is in het Cross Chain Control Centers (4C) programma gewerkt aan het versterken van samenwerking. Nog specifieker, horizontale samenwerking. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat over ketens heen ladingstromen kunnen worden aangestuurd en gebundeld, om zo leegrijden zoveel mogelijk te beperken?

Horizontale samenwerking is in het 4C programma, maar ook daarbuiten, op verschillende manieren benaderd. Vanuit verladers, vanuit logistiek dienstverleners, gezamenlijk en ook vanuit een neutrale positie van ketenregisseurs. De gedachte is dat om op de lange termijn concurrerend te blijven, logistieke bedrijven steeds vaker horizontale samenwerkingen zullen moeten vormen om zo hun capaciteiten bundelen en hun efficiëntie te verhogen. Om dit te bevorderen, is in 2010 het 4C programma gestart. Dit programma heeft dus ongeveer tien jaar gelopen en er is veel onderzoek gedaan naar het concept en de toepassing. Na tien jaar van onderzoek en commerciële initiatieven op het gebied van 4C, is het tijd om terug te blikken op het programma.

Vanuit de topsector logistiek en TKI Dinalog wordt dat op verschillende manieren gedaan. Er wordt uiteraard gekeken naar de resultaten uit de gefinancierde projecten, waar directe impact op de sector valt af te lezen. Begin september volgt een overzicht van toepassingen die op dit moment terug te zien zijn in de markt en vanuit het 4C programma zijn ontstaan. Daarnaast is het ook goed om te kijken hoe het concept van horizontale samenwerking in een 4C zich heeft ontwikkeld in onderzoek. Daarvoor heeft Frans Cruijssen in opdracht van TKI Dinalog, een synthesestudie uitgevoerd.

Het resultaat is de rapportage die hier te lezen is. Het rapport gaat in om de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de mogelijkheden en urgentie van horizontale samenwerking. Op basis van een brede literatuurstudie wordt een voorstel gedaan voor een completere typologie van horizontale samenwerking. Daarnaast is vanuit verschillende onderzoeksprojecten, nationaal en internationaal, gekeken naar de toepassing van 4C, met uiteraard specifieke aandacht voor de use case: Nederland. De rapportage sluit af met de synthese van 10 jaar 4C en komt met een set aan aanbevelingen voor kennisontwikkeling, de rol van de overheid en de mogelijkheden voor bedrijfsleven. Dit rapport is een managementsamenvatting van een boek getiteld “Cross-chain Collaboration in Logistics: Looking back and ahead” dat later in 2020 verschijnt in de Springer International Series in Operations Research & Management Science.

Geef de eerste reactie