Internationale samenwerking

TKI Dinalog helpt in Colombia met logistieke innovaties

Barranquilla is een belangrijke logistiek regio in het noorden van Colombia, waar de Magdalena rivier uitmondt in de Caraïbische Zee. Er wordt hard gewerkt aan het uitnutten van deze strategische locatie voor internationale ketens. Daarbij zijn investeringen in infrastructuur, waaronder de ontwikkeling van een deepsea haven en het bevaarbaar maken van de rivier, essentieel. Tegelijkertijd moet de concurrentiekracht van het logistieke cluster worden versterkt. Daarvoor is ondersteuning gevraagd aan TKI Dinalog.

De regionale kamer van koophandel voor Barranquilla (CCB) heeft bedrijven, overheden en kennisinstellingen bijeen gebracht in een logistiek cluster. Bijna 500 bedrijven met meer dan 12.500 medewerkers maken deel uit van dit cluster. Doel is de concurrentiekracht van deze bedrijven te versterken door te innoveren. CCB heeft eerder in 2015 een bezoek gebracht aan TKI Dinalog om te leren over innovatie in de logistieke sector. Het model dat TKI Dinalog hanteert en de wijze waarop bedrijfsleven en kennisinstellingen met elkaar samenwerken sprak zeer tot de verbeelding.

Op uitnodiging van CCB heeft programma ontwikkelaar Bas van Bree op 13 en 14 juli een bezoek gebracht aan Barranquilla om het logistieke cluster te helpen bij het opstarten van innovaties. In een workshop met vervoerders, verladers en terminal operators is allereerst besproken welke stip op de horizon men durft te zetten. Uit die ambitie zijn vervolgens eerste acties geïdentificeerd die volgens de sector meest urgent zijn. Deze acties variëren van vereenvoudiging van informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen, het terugbrengen van wachttijden bij terminals tot het verbeteren van veiligheidsprocedures (douane en inspectie). Een eerste aanzet voor innovatie roadmaps.

De ideeën vanuit de sector zijn in een tweede workshop met kennisinstellingen, overheden en andere instanties (waaronder toezichthouders) verder verdiept, waarbij vooral de eigen rol van de organisaties is vastgesteld. Al snel bleek dat veel innovaties niet tot stand kunnen komen zonder intensievere samenwerking. Het creëren van begrip voor elkaars handelen, moet een belangrijk onderdeel zijn van het innovatie proces.

Op 14 juli heeft Bas van Bree een keynote verzorgd tijdens het forum van het logistieke cluster waar 250 vertegenwoordigers aanwezig waren. Aan de hand van projecten die door TKI Dinalog zijn gefaciliteerd in Nederland is het innovatiemodel nog eens toegelicht en benadrukt dat samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen essentieel is. Daarnaast zijn eerste resultaten uit de workshops zijn gepresenteerd met de oproep op deel te nemen aan het innovatie proces.

De komende periode wordt verder verkend op welke wijze TKI Dinalog kan ondersteunen in het opzetten van een community die innovaties in de logistiek oppakt en welke kennis vanuit Nederland geëxporteerd kan worden naar het logistieke cluster rond Barranquilla.

Geef de eerste reactie