Topsector Logistiek meeste dienstenexport

Het CBS heeft voor het eerst cijfers gepubliceerd over de uitvoer van diensten door bedrijven in elk van de topsectoren. De Topsector Logistiek (Transport en opslag) exporteerde in 2014 voor ruim 22,4 miljard euro aan diensten. Dat was 15 procent van de diensten die Nederlandse bedrijven over de grens verleenden. Dit betreft onder andere het vervoer van goederen en personen voor buitenlandse opdrachtgevers, en daarbij ondersteunende activiteiten zoals planning, omverpakken en het onderhoud van transportmiddelen.

cbs-export-van-diensten-bmp

Bij elkaar exporteerden de topsectoren in 2014 voor 48 miljard euro aan diensten, waarin het aandeel van de Topsector Logistiek vrijwel de helft was. Onder deze 48 miljard euro aan gexporteerde diensten van alle topsectoren vallen bijvoorbeeld transport, onderzoek, advies en royalty’s voor het gebruik van handelsmerken en licenties, audiovisueel materiaal en databases. De topsectoren waren goed voor 32 procent van de totale export van diensten. De cijfers zijn gebaseerd op de statistiek Internationale Handel in Diensten die het CBS sinds 2014 bijhoudt.

In de CBS monitor is niet uitgegaan van de functionele benadering van de logistieke sector, die ook de logistieke operaties bij industrie, handel, bouw etc. omvat en dus breder is. Het CBS is primair uitgegaan van de dienstverlening van de Sector Transport en Opslag. De topsector Logistiek zelf, in de actielijn Buitenlandpromotie, heeft door TKI Dinalog en Buck Consultants International de export van diensten door de vracht-gerelateerde logistieke functie in Nederland met kennis en kunde ook eerder in kaart laten brengen op basis van dezelfde data. Hierbij ging het naast de activiteiten transport en opslag, die directe vervoersdiensten en hun ondersteunende diensten betreffen, ook in op alle overige logistieke diensten; zoals ICT systemen, advies, onderzoek, onderwijs, servicelogistiek. De totale export van de topsector logistiek werd op deze manier vastgesteld op 34,8 miljard euro. Dat is 25% van de diensten die Nederlandse bedrijven over de grens verleenden.

Geef de eerste reactie