Douane en trade compliance

Uitdagingen voor compliance in servicelogistiek

Nederland is een belangrijke logistiek knooppunt voor internationale goederenstromen. Het verzenden van componenten en reserveonderdelen voor kapitaalintensieve goederen vanuit Nederland naar andere landen in de wereld is daar een belangrijk onderdeel van. Naast logistieke complexiteit spelen compliance issues hierin een grote rol.

Vanuit de topsector wordt er veel onderzoek en innovatie gedaan op zowel de gebieden servicelogistiek als trade compliance. Maar het snijvlak van deze logistiek en compliance kreeg relatief weinig aandacht. Terwijl daar met de kennis en kunde van Nederland juist ook kansen liggen in internationale ketens. TKI Dinalog organiseerde maandag 3 oktober een rondetafel bijeenkomst met import/ export en trade compliance experts van grote technische verladers.

De experts wisselden ervaringen uit om te komen tot meer inzichten in waar logistieke, technische of compliance gerelateerde knelpunten liggen, in welke regio’s cq. landen er specifieke uitdagingen zijn en welke specifieke competenties we in Nederland hebben om ons op dit terrein internationaal te onderscheiden.

TKI Dinalog zal deze community op de hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen, kansen en nieuw onderwijsmateriaal. Daarnaast is er een aantal projecten in ontwikkeling rondom de complexe grensoverschrijdende compliance thematiek.

img_8772-b

Geef de eerste reactie