Calls for proposals

Verwacht: nieuwe Call for Proposals

Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leggen we op dit moment de laatste hand aan een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026: Transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer. In de regeling financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

 1. de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig
 2. de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Publicatie en voorwaarden

Zodra de regeling er is, publiceren we de onderzoeksuitvragen via onze gebruikelijke kanalen. Dit is uiteraard onze website en via diverse (social) mediakanalen. Met de publicatie nodigen wij consortia van kennisinstellingen en private en eventueel ook publieke partijen uit om hierop gericht voorstellen in te dienen. De specifieke voorwaarden en richtlijnen van de subsidieregeling en handreiking worden t.z.t bekend gemaakt.

In het kort zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Deze call richt zich op industrieel of fundamenteel onderzoek of experimentele ontwikkeling
 • Voor industrieel en fundamenteel onderzoek is maximaal 50% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie
 • Voor experimentele ontwikkeling is maximaal 25% van de subsidiabele kosten aan te vragen met een maximum van € 1.000.000,= aan subsidie
 • Minimale projectomvang is € 500.000,= aan projectkosten
 •  Projecten mogen een maximale looptijd hebben van 3 jaar
 • Aan het project doet minimaal 1 kennisinstelling mee en minimaal 2 private partijen

Na publicatie van deze Call for Proposals hebben consortia tot en met 30 juni 2022 om voorstellen in te dienen.

Inhoud van deze Call for Proposals

De onderwerpen die onder het kopje a hierboven vallen, delen we nu alvast:

 • Onderzoek naar logistieke patronen en vergroeningspotentieel
 • Onderzoek naar de inrichting van voedselketens met als doel het productverlies te verminderen
 • Global sustainable supply chains
 • Onderzoek naar opschalingsprocessen voor digitalisering
 • Onderzoek naar logistieke effectiviteit van autonome technologie
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van een federatieve digitale architectuur
 • De rol van data in supply chains en logistiek
 • Onderzoek naar regie in wereldwijde supply chains
 • Onderzoek naar ketenregie in een publiek-private context
 • Onderzoek naar aansturing en organisatie in circulaire netwerken

De onderwerpen die onder het kopje b vallen, delen we in een later stadium.

Ideeën?

De programmamanagers van Dinalog ondersteunen u graag bij het indienen van uw voorstel. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van geschikte partners voor uw idee en onafhankelijk feedback geven op uw voorstel. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel 00 31 (0) 76 531 5300.

Let op! Deze tekst is onder voorbehoud van publicatie van de regeling door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geef de eerste reactie