Calls for proposals

Vier onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen Integrator

In het kader van de call Integrator (Logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving) zijn vier projecten gehonoreerd. De projecten gaan over de toepassing van platooning bij vrachtvervoer, logistieke innovatie binnen de extramurale zorg, service-logistieke concepten voor operationele- en onderhoudsplanning in de offshore energie industrie en de ontwikkeling van service-logistieke control towers in een maritieme setting.

Het programma Integrator is een initiatief van Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek, een samenwerkingsverband van Dinalog, NWO en TNO. Onderzoekers konden in deze call financiering aanvragen voor projecten die passen binnen de agenda van Topsector Logistiek. In deze ronde zijn vier aanvragen gehonoreerd. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gehonoreerde projecten, op alfabetische volgorde van hoofdaanvrager:

MAritime Remote CONtrol tower for service logistics Innovation (MARCONI)
MARCONI richt zich op het ontwikkelen van service logistieke control towers, in een maritieme setting, waarin meerdere ketenspelers participeren. MARCONI ontwikkelt beslissingsondersteunende modellen voor het plannen van vaarschema’s, het onderhoud van schepen en de benodigde resources. Het project richt deze control tower in vanuit business en informatie management perspectief.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. G.J.J.A.N. van Houtum (Technische Universiteit Eindhoven)
Coördinatie: Technische Universiteit Eindhoven
Partners: Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Maastricht University, Nederlandse Defensie Academie, Boskalis, Damen Schelde Naval Shipbuilding, Gordian Logistic Experts BV, RH Marine Netherlands BV, Royal Netherlands Navy (Koninklijke Marine), Thales Nederland BV

Ursa Major neo Connected Truck Trials
Dit project brengt de eerste real-life platooning veldtest op de weg in Nederland. En daar willen we veel van leren: wat is de impact van ACC rijden en C-ACC platooning op professionele chauffeurs, hoeveel brandstof wordt er bespaard en wat is de logistieke business case?

Hoofdaanvrager: G.R. Janssen MSc (TNO)
Coördinatie: TNO
Partners: De RijkeTrucking BV, Overbeek BV, Getru Koeltransport BV, GVT Group of Logistics, Van der Slot Transport, Starmans Transporten, DHL Supply Chain

Ontzorgen met slimme logistiek
Om de stijgende kosten en een tekort aan zorgprofessionals te overwinnen en tegelijkertijd de extramurale transitie te ondersteunen, heeft de gezondheidszorg innovaties nodig uit de logistieke sector. De centrale vraag is: hoe kan verbeterde logistiek bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van thuis wonende cliënten?

Hoofdaanvrager: R.W. Poulus MSc (TNO)
Coördinatie: TNO Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen
Partners: Stichting LucrumDuurzaamGebouw BV, Essity Netherlands BV, Faros Groep, Renewi Nederland BV, Vegro Verpleegartikelen BV, Carel Lurvink, LIPS+, Rivas Zorggroep, IFC BV, Lyreco Nederland BV, Veenman Drukkers, Scholten Medische Groep, Huuskes BV, HumbleBuildings BV

Service Logistiek voor Offshore Energie Productie (SLOEP)
SLOEP ontwikkelt innovatieve en effectieve service-logistieke concepten voor operationele en onderhoudsplanning in de offshore energie industrie, en bijbehorende contracten om samenwerking tussen wind, olie en gas te ondersteunen. De effectiviteit van de diverse concepten wordt geëvalueerd op basis van energietransitie scenario’s voor 2030 en 2050.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. R.H. Teunter (RUG)
Coördinatie: Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Partners: Groningen Seaports, Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM), ORTEC Consulting, Peterson Den Helder BV, Siemens Gamesa Renewable Energy BV

Over deze call
De call Integrator heeft tot doel vernieuwend onderzoek van hoog niveau te financieren dat transdisciplinair, internationaal georiënteerd en gericht is op topsectordoorsnijdende thema’s. De onderzoeksprojecten die gehonoreerd zijn, zullen een bijdrage leveren aan de ambities van de Topsector Logistiek op de thema’s bereikbaarheid, leefbaarheid en concurrentiekracht. Daarnaast zal het onderzoek een bijdrage leveren aan de ambities van minimaal één van de overige Topsectoren.

TKI Dinalog heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. De Topsector Logistiek bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de gouden driehoek (overheid, bedrijven en kennisinstellingen).

Geef de eerste reactie