Cross Chain Collaboration Center (4C)

Zeven consortia aan de slag binnen programma Complexiteit in Transport en Logistiek

Logistiek bestaat uit verschillende complexe systemen die met elkaar verknoopt zijn. Tal van factoren spelen een rol bij het al dan niet goed functioneren van die logistieke systemen. Hoe krijg je daar grip op? Hoe zorg je ervoor dat je eigen processen en systemen robuust en flexibel zijn zodat je concurrerend blijft? Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaan zeven consortia in 2017 onderzoek doen naar de werking van grote complexe systemen en subsystemen in transport en logistiek.

Het doel van het programma ‘Complexiteit in Transport & Logistiek’ is vernieuwend en multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot radicale ideeën voor het logistieke systeem. Tegelijkertijd draagt het bij aan de theorievorming over en vernieuwing van het onderzoeksterrein van complexe systemen. In de onderzoeksprojecten werken wetenschappers, bedrijven en andere partijen in de logistiek samen zodat onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten.

Het budget voor dit programma is drie en een half miljoen euro (M€ 3,5) en is beschikbaar gesteld door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen, en het Algemeen Bestuur van NWO. Een belangrijke partner in dit programma is TNO. TNO heeft substantiële middelen beschikbaar gesteld en participeert in verschillende projecten. Dit is in het bijzonder nuttig voor de valorisatie en de consortia.

De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend:

ADAPTATION
Onverwachte verkeerverstoringen kunnen een significante impact hebben op de tijdigheid van tijd kritische pakketbezorging. Het doel van dit project is om interactieve en adaptieve rittenplanningsmethoden te ontwikkelen die logistiek dienstverleners kunnen helpen om de impact van verkeersverstoringen te minimaliseren op basis van snelle detectie en voorspelmethoden.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. E.C. van Berkum, Universiteit Twente
Medeaanvragers: Dr. ir. N.A.H. Agatz, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. ir. M.R.K. Mes, Universiteit Twente, Dr. D. Stam, Erasmus Universiteit Rotterdam
Consortium partners: Simacan, AH Online, DPD

Universality and resilience in logistics networks: a mean field approach
In de nabije toekomst zal het logistieke landschap veranderingen ondergaan door technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s. Het logistieke netwerk zal uitermate robuust en veerkrachtig moeten zijn, om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Wij onderzoeken, gebruikmakende van gemiddelde veld benaderingen en keuzegedrag modellering, de evolutie van het transportnetwerk.

Hoofdaanvrager: Dr. J.L.A. Dubbeldam, TU Delft
Medeaanvragers: Dr. E.J.E.M. Pauwels, Centrum Wiskunde en Informatica, Prof. dr. ir C. Chorus, TU Delft
Consortium partners: Almende, Logit-One

Complexity in high-tech manufacturing
Productie van high-tech systemen is een samenwerking tussen tientallen teams van gespecialiseerde ingenieurs in verschillende bedrijven. De productie wordt zo goed mogelijk gecoördineerd middels afspraken over timing van leveringen tussen upstream en downstream teams. Wij bestuderen hoe zulke afspraken gemaakt moeten worden zodat flexibele, robuuste en kosten-effectieve ketens ontstaan.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.G. de Kok, TU Eindhoven
Medeaanvragers: Prof. dr. A.P. Zwart, TU Eindhoven, Dr. M. Vlasiou, TU Eindhoven, Dr. ir. J.H. Kwakkel, TU Delft, Dr. W.L. van Jaarsveld, TU Eindhoven, Prof. dr. ir. A. Verbraeck, TU Delft
Consortium partners: ASML, Philips IGT Systems, VDL/ETG, HILTI, CQM, ESCF

Complexity Methods for Predictive Synchromodality (Comet-PS)
Synchromodaliteit is een veelbelovend concept om de efficiëntie van ketens van vrachttransport, één van de krachten achter de Nederlandse economie, te verbeteren. In dit project worden methoden ontwikkeld en geëvalueerd voor het optimaal benutten van de mogelijkheden van synchromodaliteit, leidend tot enorme vermindering van kosten en emissies.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. R.D. van der Mei, VU Amsterdam/Centrum Wiskunde en Informatica
Medeaanvragers: Prof. dr. ir. G. Lodewijks, TU Delft, Dr. R.R. Negenborn, TU Delft, Dr. C. Amrit, Universiteit Twente, Dr. ir. F. Corman, TU Delft, Dr. E.R. Dugundji, Centrum Wiskunde en Informatica, Prof. dr. J.L. van den Berg Universiteit Twente
Consortium partners: Port of Amsterdam, Tata Steel Ijmuiden, Combi-Terminal Twente, Air Cargo Netherlands, TNO

Improving the resilience of railway systems
Bij een opeenstapeling van verstoringen kan de operatie van het Nederlandse spoorwegsysteem out-of-control raken. Door dit systeem als een complex systeem te modeleren, kunnen onderliggende interacties blootgelegd worden. Door dat inzicht te gebruiken, zoeken we naar vroegtijdige waarschuwingssignalen en daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen om een redelijke dienstverlening overeind te houden.

Hoofdaanvrager: Dr. D. Panja, Universiteit Utrecht
Medeaanvragers: Prof. dr. D. Huisman, Erasmus Universiteit Rotterdam, Prof. dr. L.G. Kroon, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. R.M.P. Goverde, TU Delft, Dr. S.C. Dekker, Universiteit Utrecht, Prof. dr. ir. H.A. Dijkstra, Universiteit Utrecht, Dr. ir. J.M. van den Akker, Universiteit Utrecht
Consortium partners: NS, ProRail, TNO, University of Warwick

Trans-SONIC: Transport Self Organization through Network Integration and Collaboration
Het Trans-SONIC project richt zich op het ontwikkelen van technologische en organisato-rische oplossingen voor het opzetten van geïntegreerde multimodale transportoplossingen, die noodzakelijk zijn om goederen duurzaam tussen mainports en achterland te vervoeren. Het project bestudeert het effect van nieuwe sensor- en interactietechnologieën en van incentives voor zelforganisatie.

Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. A. Verbraeck, TU Delft
Medeaanvragers: Dr. H.K. Lukosch, TU Delft, Prof. dr. R.A. Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, Dr. B. Behdani, Wageningen Universiteit
Consortium partners: Port of Amsterdam, SmartPort, TransFollow, ECORYS, TNO

SWARMPORT
In zeehavens worden schepen van aankomst tot vertrek bediend door een groot aantal dienstverleners. Deze keten van diensten is complex vanwege de vele afhankelijkheden en de gevoeligheid voor verstoringen. Wij ontwikkelen kwantitatieve modellen die de havenpartijen helpen om samen de kwaliteit van de dienstverlening in de keten verder te verhogen.

Hoofdaanvrager: Prof. G. Weiss, Universiteit Maastricht
Medeaanvragers: Prof. dr. ir. L.A. Tavasszy, TU Delft, Dr. R. van Duin, TU Delft, Dr. R. Möckel, Universiteit Maastricht
Consortium partners: Port of Rotterdam, Intertransis, ECT, TNO

Geef de eerste reactie