Cross Chain Collaboration Center (4C)

4C4D – Magazine vol ervaringen

Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten uit het project 4C4D. In dit project werkten overheden, verladers, vervoerders, IT-specialisten en onderzoeksinstellingen nauw samen met als doel om innovaties in stedelijke distributie en ontwikkeling van kansrijke business te versnellen. Het magazine beschrijft dan ook een breed scala aan inhoudelijke thema’s, procesmatige thema’s en oplossingsrichtingen.

In het magazine worden, onder andere, logistieke concepten voor stedelijke distributie beschreven, de uitdagingen waar ondernemers voor staan en de rol die lokale overheden kunnen vervullen. Daarmee biedt dit magazine inspirerende voorbeelden en handvatten voor een efficiëntere en duurzamere distributie in binnenstedelijk gebied.

Klik hier voor magazine.

Terug naar stap 3 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie