Human Capital

Bijdragen aan nieuwe kennis voor optimalisatie leer-werkomgeving logistieke sector?

NWO organiseert op woensdag 12 juni 2019 vanaf 12.00 uur een matchmakingsbijeenkomst in Jaarbeurs MeetUp Utrecht voor de call ‘Human Capital: Future of Work’. Deze call richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe kennis en inzichten over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Het doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van informatie over deze nieuwe call, het beantwoorden van vragen en het bij elkaar brengen en verbinden van de mensen die een onderzoeksvoorstel met elkaar kunnen schrijven en indienen. Het gaat dan om onderzoekers van kennisinstellingen, praktijkpartners uit de logistieke sector en het mbo/hbo en niet-bekostigde onderwijs. NB. Onderzoekers vanuit hbo (zoals lectoren) kunnen niet als hoofd- of medeaanvrager optreden.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers en (bedrijfs)partners, die geïnteresseerd zijn in het vormen van een consortium en het schrijven van een onderzoeksvoorstel binnen deze nieuwe call. Ook zij die al onderweg zijn met het formeren van een consortium en het schrijven van een aanvraag zijn van harte welkom om deel te nemen en te leren van de presentaties en interacties.

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. De matchmakingbijeenkomst gaat alleen door bij meer dan 20 aanmeldingen.

Programma
12.00-13.00 Inloop met lunch
13.00 Welkom – Rob Heinsbroek, NWO Human Capital Coördinator
13:00–13:30 Uitdagingen voor de logistiek medewerker van de toekomst
Kennisbehoefte vanuit de logistieke sector – Albert Veenstra, wetenschappelijk directeur TKI Dinalog

Leven Lang Ontwikkelen in de topsectoren en Learning Communities – Yolande de Heus, programmamanager Human Capital Topsector Logistiek

13.30-14.00 De call: wat is de bedoeling, wat zijn de vereisten? – Channah Herschberg, NWO beleidsmedewerker

14.00-14.30 Korte presentaties (4-5 minuten pitches)
14.30-15.00 Pauze en verdeling over de netwerktafels
15.00-16.30 Netwerktafels
16.30-17.00 Netwerkborrel

Meer informatie over het programma Human Capital: Future of Work en de call for proposals kunt u vinden op de financieringspagina.

Bron: NWO

Geef de eerste reactie