Cross Chain Collaboration Center (4C)

Conversion Factory: optimalisatie aanvoerketen voor sierteeltsector

Horizontale samenwerking tussen concurrenten op eenzelfde locatie minimaliseert de kosten van de aanvoerlogistiek en capaciteit beschikbaarheid.

In opdracht van vier Westlandse plantenexporteurs, onderzocht de Dinalog Conversion Factory de logistieke voordelen die een samenwerking tussen ‘concurrenten’ kan hebben voor het logistieke proces. Uitkomst: Het centraliseren van de aanvoerlogistiek en het delen van keteninformatie levert voor alle partijen een aanzienlijke besparing in de logistieke plantenketen op.

 

 

Op 22 december 2011 is Internationaal Plant Center Westland (IPCW) opgericht, een coöperatie van vier gerenommeerde Westlandse exporteurs. De deelnemende leden zijn Hamiplant BV, Noviflora Holland BV en Moterra International BV. Doel van deze samenwerking is de positie van plantenland Nederland te versterken en in het bijzonder die van Trade Parc Westland II. Een bijzondere samenwerking want waar een samenwerking tussen deze concurrenten onmogelijk werd geacht, ziet men nu de voordelen van een ketenoverschrijdende samenwerking.

Om deze samenwerking naar een hoger plan te tillen, schakelde het IPCW, dank zij de hulp van Syntens, tegenwoordig onderdeel van Kamer van Koophandel, Dinalog in om middels de Conversion Factory de logistieke voordelen van deze samenwerking te onderzoeken.

Tijdens het onderzoek is er gekeken naar de economische levensvatbaarheid van andere benaderingen van de logistieke keten. Al snel bleek dat een redendabele herinrichting niet alleen afhankelijk is van de situatie maar is ook van bepaalde volumes.

Het huidige proces bleek al vrij snel op meerdere manieren inefficiënt. De aanvoer vanuit de kweker was te vrijblijvend. Daardoor was er sprake van piekmomenten terwijl de capaciteit om die piekmomenten op te vangen de hele dag door aanwezig moest zijn. Dus ook op de momenten dat het niet nodig was waardoor het handhaven van een bepaalde bezetting een hele kostbare zaak was geworden.  Na onderzoek vanuit de Conversion Factory is de aanvoerketen opnieuw ontworpen. Met als belangrijkste verandering dat het aanvoerproces gebaseerd is op de vraag van de handelaar en niet op het aanbod van de kweker. Daarnaast regelen de handelaren zelf de logistiek waardoor ze dit kunnen afstemmen op het moment van hun vraag. Tot slot is de aanvoer niet langer ‘ergens op een dag’ maar kan tot op een uur bepaald worden wanneer de goederen bij de handelaren arriveren.

Door het onderzoek van de Conversion Factory zijn er nu tools beschikbaar waar niet alleen de sierteeltsector zijn voordeel mee kan doen, maar waar alle handelsbedrijven met producten waarin houdbaarheid een essentiële rol speelt, hun voordeel mee kunnen doen.

> Download Manual

Geef de eerste reactie