Cross Chain Collaboration Center (4C)

Conversion Factory

Met de Conversion Factory wil Dinalog het MKB stimuleren om beschikbare kennis toe te passen. Daarnaast werken we samen met onderwijsinstellingen aan een nieuwe generatie logistieke professionals die in staat zijn om kennis in kassa om te zetten.

Horizontale samenwerking

Horizontale samenwerking is een levend thema binnen de Conversion Factory. Een voorbeeld: een groep plantenexporteurs, verenigen zich in het International Plant Center Westland (IPCW). De bedrijven pakken gezamenlijk hun aanvoerlogistiek aan. Hoewel ze onderling concurreren, doen ze dit dus niet op hun aanvoerlogistiek. Bundelen van goederenstromen en vergaande digitalisering brengen zo voordelen voor iedereen die deelneemt. Nieuwsgierig geworden? Bekijk onderstaande film.

Hoe werkt de Conversion Factory

In Nederlandse hogescholen, universiteiten en op andere plekken is veel kennis van logistiek en supply chain management aanwezig in de vorm van proefschriften, afstudeerscripties en onderzoeken. De student of onderzoeker werkt inmiddels ergens anders en het werk ligt in de bibliotheek, zonder dat de logistieke sector er weet van heeft. In de Conversion Factory wordt deze kennis omgezet in overdraagbare producten en diensten voor de sector.

Het is voor het bedrijfsleven vaak lastig om proefschriften te lezen en het potentieel van de kennis in te schatten. Daarom wordt dat in de Conversion Factory gedaan door trainees van de ontwerpersopleidingen van de Technische Universiteiten. De trainees gaan samen met mensen met ervaring in business development op zoek naar kennis waarmee ze wetenschappelijk onderzoek naar werkende oplossing voor de logistieke sector kunnen converteren. Bijvoorbeeld in de vorm van een toolkit, een methode, software of een checklist. De teams van de Conversion Factory worden verrijkt met mensen met specialistische kennis, zoals ICT of bedrijfskunde.

De afgelopen vijf jaar zijn onder leiding van Nederlandse hoogleraren ongeveer 250 proefschriften op het gebied van logistiek en supply chain management tot stand gekomen. Die worden per onderwerp samengepakt, zoals warehouse optimalisatie, ketenregie of modal shift. Met zo’n bundel gaat het team aan de slag, om er uiteindelijk nuttige en praktische oplossingen mee te ontwikkelen. Wanneer een project slaagt, wordt bijvoorbeeld op basis van de oplossing een nieuw bedrijf opgezet. Het kan ook leiden tot een licentie, verkoop of gebruiksrecht voor bestaande bedrijven. Een andere mogelijkheid is het gratis ter beschikking stellen aan de markt.

Met de inkomsten die de Dinalog Conversion Factory genereert uit licenties, verkoop en resultaat uit de startende bedrijven streeft Dinalog ernaar het initiatief over enkele jaren zonder subsidie te laten voortbestaan.

 

Geef de eerste reactie