Cross Chain Collaboration Center (4C)

Dinalog op de ICT & Logistiek in Utrecht, 29 en 30 oktober 2014

De vakbeurs ICT & Logistiek is het platform voor ICT-toepassingen en -diensten in de logistieke keten. Naast de beurs is er een inhoudelijk programma met seminars, demonstraties en workshops waar Dinalog twee workshops heeft verzorgd. Een met 10 tips voor innovatie in het MKB en een over 4C (Cross Chain Control Center) projecten.

Succesvol innoveren in de logistiek, 10 tips voor het MKB.

Innovatie is een noodzaak om een bedrijf gezond en sterk te houden. Toch is innovatie voor veel MKB’ers niet vanzelfsprekend. Het kost veel tijd, geld en moeite. Na het ontstaan van een briljant idee is het bepalen van de volgende stap moeilijk. En ook verder in het innovatieproces kunnen verkeerde beslissingen en starheid de innovatie om zeep helpen. Om deze ondernemers op weg te helpen gaf Coen de Lange, programma manager MKB bij Dinalog, tijdens zijn workshop 10 praktische tips waarmee de kans op succesvolle innovatie sterk kan worden vergroot. Aan bod kwam bijvoorbeeld de noodzaak van een innovatieplan, business case, financiële planning, tussentijdse evaluatie, het belang van vertrouwen en de herkenning van valkuilen. De tips werden ondersteund door voorbeelden uit Dinalog Incubator programma en R&D- en Demo-projecten. Tot slot werden ook verschillende financieringsmogelijkheden belicht.

> Download presentatie ‘Succesvol innoveren in de logistiek, 10 tips voor het MKB’, Coen de Lange (DINALOG)

Duurzame logistiek met Cross Chain Control Centers die de samenwerking tussen logistieke dienstverleners coördineren.

De tweede workshop werd verzorgd door NHTV samen met Dinalog. Bas van Bree, programma manager 4C bij Dinalog en Jasper de Graaf presenteerden het 4C concept, Cross Chain Control Center voor studenten logistiek van de NHTV en andere beursbezoekers. De NHTV onderkent het belang van 4C concepten voor de logistiek en heeft het opgenomen in het curriculum voor studenten logistiek.

Bedrijven die werken met een 4C concept coördineren samen hun ladingstromen via een neutraal platform: de Cross Chain control tower. De control tower plant en monitort alle informatiestromen, de financiën en de ladingstromen van de deelnemende bedrijven met behulp van slimme ICT oplossingen. Op deze manier worden ladingstromen gebundeld, de beladingsgraad wordt verhoogd en het aantal kilometers verminderd. Dat reduceert CO2 en zorgt voor lagere kosten. 4C werkt alleen als partijen elkaar vertrouwen: ze delen allemaal informatie met het platform.

In de afgelopen jaren is Dinalog een aantal 4C projecten gestart met verschillende bedrijven en universiteiten waarin het 4C concept is getest. De projecten zijn verschillend, maar hebben 1 ding gemeen: ze werken allemaal aan een type control tower. Dat kan gaan om control towers voor zeeterminals of inland terminals, over 1 of meerdere goederenketens en horizontaal (over de ketens heen) of verticaal (door de keten heen).

> Download presentatie ‘Sustainable logistics through Cross-Chain Control Towers’, Bas van Bree & Jasper de Graaf (DINALOG)

 

Auteur: Jasper de Graaf / deGraaf@dinalog.nl

Geef de eerste reactie