Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in de koelketen

“In dit project werken logistiek en ICT aan real-time transparantie en coördinatie in de koelketen.”
In gesprek met: Eelco de Jong, Managing Director bij Antaris Solutions B.V.

Het wereldwijde transport van temperatuurgevoelige producten zoals medicijnen en voedsel in een koelketen groeit sterk. Voor deze producten is het essentieel dat het gehele logistieke proces onder de juiste condities en zonder verstoringen verloopt. Het project Sense & Response is een initiatief van dienstverleners in zowel de logistiek als de ICT om de transparantie en coördinatie in de koelketen te verbeteren. Door de juiste ICT-toepassingen zijn logistiek dienstverleners in staat nieuwe diensten te ontwikkelen waarmee zij het logistieke proces van temperatuurgevoelige producten transparanter en betrouwbaarder kunnen maken en waarmee zij daardoor beter aan de eisen van verladers kunnen voldoen.

Real-time Monitoring

Panalpina heeft de ambitie om zendingen van haar hoogwaardige medicijnen continu te kunnen traceren om op die manier de kwaliteit van het logistieke proces te kunnen verbeteren. Draadloze sensoren, met de door Ambient Systems ontwikkelde sensortechnologie, die op zendingen worden geplaatst verzamelen conditionele informatie over de zending. Door middel van de door Antaris Solutions ontwikkelde software applicatie SmartView kan deze conditionele informatie en de locatie van de zending real-time worden gevolgd. Het systeem slaat alarm op het moment dat het toegestane temperatuurbereik van producten wordt overschreden.

Proactieve opvolging

Real-time inzicht in de condities en eventuele verstoringen in het logistieke proces zijn pas echt waardevol wanneer bij deze verstoringen direct kan worden ingegrepen. Het Operations Center van Panalpina in Luxemburg is 24 uur per dag, 7 dagen per week actief en bewijst haar waarde bij het proactief oplossen van verstoringen. In Sense & Response blijkt echter dat proactief oplossen in veel situaties nog steeds zeer moeilijk is, vooral wanneer meerdere logistieke partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een zending. Bij een probleem op een luchthaven in Mexico kan bij de opvolging bijvoorbeeld zowel een expediteur als een luchtvaartmaatschappij en een grondafhandelaar betrokken zijn.

Oplossingen per modaliteit

Medicijnen en voedsel worden via verschillende modaliteiten over de hele wereld getransporteerd. Voor ieder van deze modaliteiten willen verladers hun zendingen real-time kunnen volgen. Daarom worden in het Sense & Response verschillende draadloze oplossingen ontwikkeld en getest die volledig zijn aangepast aan de specifieke wensen en eisen van elke modaliteit. Zo kan de transparantie in de gehele keten van medicijnen en voedsel worden verbeterd.

“Real-time inzicht is pas echt waardevol als direct kan worden ingegrepen.”

 

Resultaat:

  • Tot op heden zijn al meer dan 10.000 farmaceutische zendingen met behulp van draadloze sensoren en de SmartView software real-time gemonitord door Panalpina.
  • SmartView wordt inmiddels ook toegepast door andere logistieke marktpartijen zoals DB Schenker en LuxairCARGO.
  • Ambient Systems ontwikkelde ook ConnectGate, een applicatie voor temperatuurbewaking van voertuigen en warehouses.
  • Het LuxairCARGO Pharma Center is de eerste Wireless Sensor Hotspot, een innovatief business model geïntroduceerd op basis van het Sense & Response project.

 

Geef de eerste reactie