Cross Chain Collaboration Center (4C)

Inspiratie voor innovatie: ‘De zorg migreert’

Op 15 juni 2018 heeft er op initiatief van TKI Dinalog een bijeenkomst plaatsgevonden over zorglogistiek. Deze was gericht op het thema: ‘De zorg migreert’. De bijeenkomst was een vervolg op een eerste round table over de transities in de zorg en de relaties met de logistiek, gehouden op 1 december 2017.

Albert Veenstra (Directeur) en Bas van Bree (Programma manager) van TKI Dinalog verzorgde de plenaire aftrap van de bijeenkomst. Zij zijn van mening dat de logistieke sector kan bijdragen aan de grote transities in de zorgsector. De migratie bijvoorbeeld naar meer zorg aan huis betekent dat je te maken krijgt met nieuwe logistieke structuren en concepten. Een aanzet voor deze concepten is in de bijeenkomst van december 2017 al gegeven in de vorm van vier toekomstbeelden. Deze toekomstbeelden (zie bijlage) waren een startpunt voor verdere discussie.

Hieronder het complete verslag van de bijeenkomst op 15 juni 2018. Voor de volledigheid is het verslag van 1 december 2017 ook bijgevoegd.

Download hier het hele verslag.

Geef de eerste reactie