Service Logistiek

Laat uw servicelogistieke proces analyseren

De minor Service Logistiek is een vierdejaars programma aan het Rotterdam Mainport Institute (RMI). Het RMI is een instituut van de Hogeschool Rotterdam en richt zich op bedrijven werkzaam in het Rotterdamse Haven Industrieel Cluster en daarbuiten. De cursus Service Excellence Skills is een praktijkopdracht binnen de minor. De minor studenten brengen een servicelogistiek proces in de praktijk in kaart. Dit gebeurt door interviews en observaties.

Het in kaart te brengen proces kan zeer divers zijn. Afgelopen jaar zijn in kaart gebracht:

ECT: contract management voor toeleveranciers van reserveonderdelen.
RET: KPI definities voor beter voorraadbeheer.
MEA-NL: informatiestromen tussen laboratoria bij het testen van waterballast-behandelsystemen.
DAMEN: verbruik van reserveonderdelen voor baggerschepen.

De scope van het project beperkt zich tot het beschrijven en modelleren van de huidige situatie, eventueel met een eerste aanzet tot een advies. Heeft u als bedrijf een vraag of blinde vlek t.a.v. een servicelogistiek proces dan is dit een goede gelegenheid om dit in kaart te brengen. Na afloop van de minor kan dit het vertrekpunt zijn voor een volwaardige afstudeeropdracht.

Een groepje van drie studenten start met een literatuurstudie over het betreffende onderwerp. Daarna wordt op locatie onderzoek gedaan door middel van interviews, observaties en metingen met en bij de betrokken stakeholders. Het bedrijf faciliteert de studenten bij de informatieverzameling. De verwachting is dat studenten 3 tot 5 bezoeken brengen aan het bedrijf. Een bezoek zal ongeveer twee á drie uren in beslag nemen.

Na afloop van het onderzoek vatten de studenten hun onderzoeksresultaten samen in een rapport en presenteren deze tijdens een miniconferentie aan de opdrachtgevers.

Het project is globaal op te delen in:

  • 3 weken literatuurstudie en voorbereiding onderzoek
  • 8 weken veldonderzoek (3 a 5 bezoeken op locatie)
  • 3 weken eindrapportage opstellen
  • Miniconferentie als afsluiting van de minor

Als tegenprestatie bieden we deelnemende bedrijven:

  • Inzicht in en advies over een (deel)proces.
  • Kritische methodische externe blik.
  • Mogelijkheid tot talent scouting.
  • Promotie via platformen als SLF en WCM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met minorcoördinator John de Nijs (010-794 7730).

Geef de eerste reactie