Datagedreven Logistiek

Logistiek draagt bij aan gezondheid & zorg en veiligheid

In het kader van de call Supply Chains for Society zijn vier onderzoeksprojecten gericht op de maatschappelijke thema’s ‘Gezondheid en zorg’ en ‘Veiligheid’ gehonoreerd. De projecten ontwikkelen logistieke kennis ten behoeve van de wijkklinieken voor intermediate care, een regionaal logistiek zorgsysteem voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, inzet van vrijwilligers bij noodhulpdiensten, en de servicelogistiek van gevechtsvliegtuigen in vijandelijk luchtruim.

De call Supply Chains for Society richt zich op de ontwikkeling van kennis en innovatie in de logistiek voor maatschappelijke uitdagingen van de toekomst van Nederland. Voor het vertalen van logistieke kennis naar de specifieke karakteristieken van de processen in het publieke domein is multidisciplinaire en cross-sectorale samenwerking van wetenschappers met overheden en maatschappelijke partijen noodzakelijk. De call is een initiatief van TKI Dinalog van de Topsector Logistiek en draagt bij aan het Missiegedreven Topsectoren- en InnovatieBeleid. De middelen zijn via PPS toeslag beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gehonoreerde projecten, op alfabetische volgorde van hoofdaanvrager:

Ontzorgen – Ontzorgen in de VVT Zorg

Het onderzoekvoorstel ‘Ontzorgen in de VVT Zorg’ (Ontzorgen) beoogt de het faciliteren van zorg buiten de zorginstellingen op een medisch verantwoorde, economisch haalbare en klimaatneutrale wijze in overeenstemming met de wensen van de zorgverlener en cliënt. Ontzorgen ontwikkelt een regionaal logistiek zorgecosysteem voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), waarmee de verweven zorg-, goederen- en dienstenketens optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.

Hoofdaanvrager: prof. dr. Richard Boucherie (Universiteit Twente)

Partners: TNO, Windesheim University of Applied Sciences, ROC Twente, De Posten, Norschoten, Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, Carel Lurvink, Medux, Draaijer en Partners, Essity, Huuskes, Renewi, Mediq, PinkRoccade Healthcare, Lyreco, Care Invest, Stichting Lucrum

SPRINTER – Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents

Het onderzoekvoorstel ‘Strategic Prescriptive Response for Immediate Needs Through Empowered Residents’ (SPRINTER) heeft tot doel de inzet van vrijwilligers bij noodhulpdiensten te verbeteren door de ontwikkeling van wiskundige modellen gebaseerd op data en data-analyse voor ‘Community First Responders (CFRs) systems’.

Hoofdaanvrager: dr. Caroline Jagtenberg (Vrije Universiteit Amsterdam)

Partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrum voor Wiskunde & Informatica, Red Cross, Fire Department Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Burgernet, Beep for Help, LIVES, NIPV, Axira.

Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions

Het onderzoekvoorstel ‘Logistics for Healthy Healthcare: A Modelling Perspective on Intermediate Care Solutions’ richt zich op Intermediate Care (IC) oplossingen om ziekenhuiszorg dichter bij patiënten thuis te brengen, bijvoorbeeld door wijkklinieken. Hierin ontbreekt inzicht in de logistieke prestatie (effectiviteit, efficiëntie en onderliggende capaciteit) in logistieke zorgketens. Het onderzoek ontwikkelt onder andere een proof-of-concept versie van een beslissingsondersteunend systeem ten aanzien van opschaling van IC oplossingen inclusief regio- en context specifieke aspecten.

Hoofdaanvrager: dr. Dennis Moeke (HAN University of Applied Sciences)

Partners: Centrum voor Wiskunde & Informatica, Amsterdam UMC, CWZ, ZZG Zorggroep, Allerzorg, Mijn Kliniek, Rijnstate.

DASLOCA – DAta-driven Service LOgistics for Contested Airspace

Het onderzoekvoorstel ‘DAta-driven Service LOgistics for Contested Airspace (DASLOCA)’ heeft tot doel de servicelogistiek van de Koninklijke Luchtmacht bij het ondersteunen van missies in vijandelijk luchtruim te verbeteren. In tegensteling tot een veilig luchtruim zorgt dit voor onzekerheden in de locatie en gebruiksintensiteit van het in te zetten materieel. Er worden wiskundige modellen en software tools ontwikkeld op het gebied van voorspelbaar onderhoud en het management van reserveonderdelen.

Hoofdaanvrager: dr. Bram Westerweel (Netherlands Defence Academy)

Partners: Eindhoven University of Technology, Royal Netherlands Airforce | Data Science Cell, Capgemini Nederland BV

Geef de eerste reactie