Supply Chain Finance

Logistieke sector gebaat bij reverse factoring

Logistiek dienstverleners zijn een belangrijke schakel in de keten. De relatie met verladers staat echter steeds meer onder druk, omdat de
betalingsdiscipline afneemt

Vanuit Dinalog en de Supply Chain Finance Community is een demoproject rond Reverse Factoring gestart. TLN (Transport en Logistiek Nederland) ziet voor een deel van de bedrijven in logistiek en transport mogelijkheden in een goed opgezet Reverse Factoring product. Tegelijkertijd raakt Reverse Factoring ook aan de bestaande problematiek rond betalingstermijnen en betalingsgedrag.

Onder druk
TLN signaleert dat de verhouding tussen verlader en logistiek dienstverlener regelmatig te wensen overlaat. Logistiek dienstverleners
geven aan financieel onder druk te worden gezet door de opdrachtgever, onder meer door het oprekken van de betalingstermijnen. TLN
maakt zich hard voor het verbeteren van de betalingsmoraal. De nieuwe Wet Bestrijding Betalingsachterstanden geeft meer mogelijkheden
om sneller betaald te krijgen en zet de maximale betalingstermijn op 60 dagen voor nieuwe overeenkomsten tussen bedrijven. TLN vreest echter dat deze wet niet altijd gerespecteerd zal worden en daarnaast is 60 dagen op je geld wachten nog steeds erg lang.

Terughoudend
Daarnaast speelt ook dat banken terughoudend worden in het verstrekken van krediet aan het bedrijfsleven. Krediet wordt vaker
verstrekt tegen hogere kosten, of het maximale krediet wordt verkleind. Dit brengt voor de logistiek dienstverlener hogere kosten met
zich mee of maakt het onmogelijk om te investeren en mee te groeien met de verlader. Supply Chain Finance – met name Reverse Factoring – kan een rol spelen in het verbeteren van de relatie en het verminderen van de financieringsproblemen. Door het toepassen daarvan kunnen de financieringlasten en benodigd werkkapitaal in de keten omlaag, omdat in dit concept rentelasten gebaseerd worden op de partij met de beste kredietwaardigheid.

Geen wondermiddel
Maar Reverse Factoring is zeker geen wondermiddel, dat overal toegepast kan worden. Het demoproject moet daarom ook inzichten opleveren over de voorwaarden waaronder en in welke gevallen toepassing zinvol is. Ook moet vooraf duidelijk zijn hoe de (financierings-) voordelen eerlijk verdeeld worden over beide partijen. Verder is het van belang dat facturen direct na het verlenen van de dienst zorgvuldig opgesteld en snel verstuurd worden om dispuut te voorkomen. Het is goed dat het demoproject streeft naar een product waarin bovengenoemde voorwaarden van te voren geregeld zijn. Reverse Factoring kan dus, mits juist toegepast, voordelen opleveren voor zowel verlader als logistiek dienstverlener en bijdragen aan het versterken van de keten. Logistiek dienstverleners zijn een belangrijke schakel in de keten. De relatie met verladers staat echter steeds meer onder druk, omdat de betalingsdiscipline afneemt.

Geef de eerste reactie